1. ĐIỆN TRỞ & BIẾN TRỞ

Sắp xếp theo:
Biến trở dán 100K 3x3mm

Biến trở dán 100K 3x3mm

Mã: HH003839

1.500 VNĐ
Biến trở dán 50K 3x3mm

Biến trở dán 50K 3x3mm

Mã: HH003838

1.500 VNĐ
Biến trở dán 10K 3x3mm

Biến trở dán 10K 3x3mm

Mã: HH003837

1.500 VNĐ
Biến trở dán 1K 3x3mm

Biến trở dán 1K 3x3mm

Mã: HH003836

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
Biến Trở 500K 3006P-1-504 - K1H9
Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Biến Trở 50K 3006P-1-503 - K1H9

Mã: HH003014

3.000 VNĐ
Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Biến Trở 5K 3006P-1-502 - K1H9

Mã: HH003013

3.000 VNĐ
Biến Trở 100K 3006P-1-104 - i1H10
Biến Trở 10K 3006P-1-103 - i1H10
Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Biến Trở 1K 3006P-1-102 - i1H10

Mã: HH003010

3.000 VNĐ
Biến Trở 100R 3006P-1-101 - i1H10
Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR - K1H6
Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR - K1H6
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - J1H18
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - J1H19
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 100R - J1H19
Biến trở công suất 50R 200W - Kho
ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002909

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002908

1.500 VNĐ
Biến Trở Thanh Trượt B50K 75MM - K4H17
Biến Trở Thanh Trượt B10K 75MM - K4H19
Biến Trở Thanh Trượt B20K 75MM - K4H19
Chiết áp đơn 50K RK097N - K1H11
Chiết áp đơn 100K RK097N - K1H11
Chiết áp đơn 20K RK097N - K1H14
Chiết áp đơn 10K RK097N - K1H14
Chiết áp đơn 5K RK097N - K1H12

Chiết áp đơn 5K RK097N - K1H12

Mã: HH002804

4.000 VNĐ
Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mã: HH002726

1.500 VNĐ
Chiết áp 500K 2W WTH116-1A-2W - J2H18
Biến trở công suất tròn 50R/50W
BIẾN TRỞ VI CHỈNH 200K | 3296W-204 - E2H7
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- J2H2
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 220R-J2H4