1. ĐIỆN TRỞ

Sắp xếp theo:
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E
ĐIỆN TRỞ 2K2 - 2.2K - 2W 5% - S3H10
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 150R 50W
Biến trở công suất tròn 1K5 50W
Điện trở 0R - 0805 5% - 50 cái - kho a
ĐIỆN TRỞ SMD 3K6 0805 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 360R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 240R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 39R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 27R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 15R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 12R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 8R2 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 5R1 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 4R7 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 3,3R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2,2R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 1R 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 4M7 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2M 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 680K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 820K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 270K 1206 - 50 chiếc
ĐIỆN TRỞ SMD 2K4 1206 - 50 chiếc
Điện trở 750R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 510R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 360R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 300R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 240R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 4M7 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 3,3M - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 2M - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 240k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 200R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 120R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 30R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 20R - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 5R1 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 20k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 7k5 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 6k2 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 5k1 - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 3k - 0805 5% - 50 cái - kho a
Điện trở 2k4 - 0805 5% - 50 cái - kho a