1. IC - DIP

Sắp xếp theo:
VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52 - DIP40 - F1H1
AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1

AT89C2051-24PU DIP20 - F1H1

Mã: HH000587

12.000 VNĐ
VI ĐIỀU KHIỂN MCU AT89S52 - DIP40 - F1H1