3. MODULE RF

Sắp xếp theo:
Tay Phát RF433 Mhz 1 Kênh (Vỏ Màu Gỗ)
Công Tắc Điều Khiển Từ Xa 433MHz - J1H21
Module thu RF học lệnh 315Mhz RX480E - I9H3
Module thu RF học lệnh 433Mhz RX480E - I9H2
Tay Phát RF315 Mhz 1 Kênh (Vỏ Màu Gỗ)
Remote RF 2 kênh 433MHZ EV1527 - X5H19
Anten RF315-433 3dBi Dây Xoắn - X5H17
Tay phát RF315 4 kênh 100m-200m - G3H13
Module thu RF 315mHz 1 kênh -D5H5

Module thu RF 315mHz 1 kênh -D5H5

Mã: HH001505

20.000 VNĐ
Module phát RF 315mHz 1 kênh - D5H5

Module phát RF 315mHz 1 kênh - D5H5

Mã: HH001504

20.000 VNĐ
Module thu phát RF 315mHz 1 kênh - D5H5
MODULE THU RF 4 KÊNH 315MHz - L4 - C1H15
MODULE THU RF 4 KÊNH 315MHz - T4 - C1H15
MODULE THU RF 4 KÊNH 315MHz - M4 - B1H12
Module RF NRF24L01 - B1H13

Module RF NRF24L01 - B1H13

Mã: HH000092

23.000 VNĐ
Module RFID RC522 - B2H12

Module RFID RC522 - B2H12

Mã: HH000093

95.000 VNĐ