13. IC

Sắp xếp theo:
Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Ic nguồn LM317 TO263 - K4H24

Mã: HH004018

4.000 VNĐ
IC INA128PA - F4H14

IC INA128PA - F4H14

Mã: HH003973

70.000 VNĐ
IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

IC ADC TM7711 SOP8 - J3H23

Mã: HH003946

11.000 VNĐ
IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

IC nguồn LM2576 HVS 12V - J3H22

Mã: HH003944

12.000 VNĐ
IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

IC nguồn L7818 TO220 - J3H22

Mã: HH003943

4.000 VNĐ
IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

IC nguồn xung DK1203 DIP8 - J3H21

Mã: HH003939

6.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

9.000 VNĐ
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - G5H16
IC A42S - B7H8

IC A42S - B7H8

Mã: HH003876

4.000 VNĐ
IC LF347 SOP14 - X5H17

IC LF347 SOP14 - X5H17

Mã: HH003862

8.000 VNĐ
IC LF347N DIP14 - X5H16

IC LF347N DIP14 - X5H16

Mã: HH003861

10.000 VNĐ
IC nguồn RT9193-33GB 3.3V - X5H16

IC nguồn RT9193-33GB 3.3V - X5H16

Mã: HH003860

2.200 VNĐ
LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

Mã: HH003766

2.500 VNĐ
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

Mã: HH003287

2.500 VNĐ
IC IR2011 SOIC8 - S3H16

IC IR2011 SOIC8 - S3H16

Mã: HH003279

14.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC AUDIO TPA3116D2 HTSSOP32 - 50W / I8H15
IC TLP521-2 F6H3

IC TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

6.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

7.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

10.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

8.000 VNĐ
IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX - K4H20
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
Ic nguồn LNK304PN - F1H3

Ic nguồn LNK304PN - F1H3

Mã: HH002859

14.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC LM348N DIP14 chính hãng TI - K3H15
IC TL084C SOP14 chính hãng ST - E1H9
IC driver V8804F / LV8804FV SSOP-20 - E1H10
IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

Mã: HH002813

6.000 VNĐ
IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

Mã: HH002812

6.000 VNĐ
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC nguồn STRG6352 STR6352 - G4H5

IC nguồn STRG6352 STR6352 - G4H5

Mã: HH002802

15.000 VNĐ
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8