13. IC

Sắp xếp theo:
LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

LM1117 ASM1117 2.5V SOT223 - X4H3

Mã: HH003766

2.500 VNĐ
IC nguồn TEA1506P - J4H12

IC nguồn TEA1506P - J4H12

Mã: HH003322

13.000 VNĐ
IC 74LS126A DIP14 - S4H2

IC 74LS126A DIP14 - S4H2

Mã: HH003290

12.000 VNĐ
IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

IC nguồn 78M15 TO252 7815 - B4H7

Mã: HH003287

2.500 VNĐ
IC IR2011 SOIC8 - S3H16

IC IR2011 SOIC8 - S3H16

Mã: HH003279

14.000 VNĐ
IC TPS5430 HSOP8 / IC TPS5430DDA HSOP8 - S2H5
IC AUDIO TPA3116D2 HTSSOP32 - 50W / I8H15
IC TLP521-2 F6H3

IC TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

6.000 VNĐ
IC 74HC04 DIP14 - F1H14

IC 74HC04 DIP14 - F1H14

Mã: HH000031

4.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

7.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

10.000 VNĐ
IC CD4023BE DIP14 - K4H13

IC CD4023BE DIP14 - K4H13

Mã: HH002879

8.000 VNĐ
IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX - K4H20
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
Ic nguồn LNK304PN - F1H3

Ic nguồn LNK304PN - F1H3

Mã: HH002859

14.000 VNĐ
Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Ic nguồn LNK306PN - E1H10

Mã: HH002860

12.000 VNĐ
IC LM348N DIP14 chính hãng TI - K3H15
IC TL084C SOP14 chính hãng ST - E1H9
IC driver V8804F / LV8804FV SSOP-20 - E1H10
IC CD4043BE - DIP14 - E1H10

IC CD4043BE - DIP14 - E1H10

Mã: HH002814

6.000 VNĐ
IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

IC CD4043BE - DIP16 - E1H9

Mã: HH002813

6.000 VNĐ
IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

IC CD4073BE - DIP14 - E1H9

Mã: HH002812

6.000 VNĐ
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC nguồn STRG6352 STR6352 - G4H5

IC nguồn STRG6352 STR6352 - G4H5

Mã: HH002802

15.000 VNĐ
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8
IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8
IC NGUỒN 12V 0.5A 78M12 TO252 - B4H7
IC TL064C SOP-14 - E1H7

IC TL064C SOP-14 - E1H7

Mã: HH002776

6.000 VNĐ
IC 74LS93 - E1H5

IC 74LS93 - E1H5

Mã: HH002701

14.000 VNĐ
IC CD4071 DIP14 - E1H3

IC CD4071 DIP14 - E1H3

Mã: HH002699

6.000 VNĐ
IC CD4051 DIP16 - E1H2

IC CD4051 DIP16 - E1H2

Mã: HH002697

4.000 VNĐ
IC CD4052 DIP16 - E1H3

IC CD4052 DIP16 - E1H3

Mã: HH002698

4.000 VNĐ
IC CD4020 DIP16 - E1H2

IC CD4020 DIP16 - E1H2

Mã: HH002696

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

5.000 VNĐ
IC LM311-DIP8 - E1H5

IC LM311-DIP8 - E1H5

Mã: HH002688

7.000 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

13.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC UC3844B - DIP8 - F4H6

IC UC3844B - DIP8 - F4H6

Mã: HH002649

5.500 VNĐ
IC nguồn TOP258PN DIP7 - F7H13

IC nguồn TOP258PN DIP7 - F7H13

Mã: HH002640

19.000 VNĐ