14.ĐẾ IC

Sắp xếp theo:
Đế IC chân tròn DIP14 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP14 - S3H5

Mã: HH002940

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Mã: HH002941

1.500 VNĐ
Đế IC To chân tròn DIP24 - S3H8
Đế IC To chân tròn DIP28 - S3H8
Đế IC To chân tròn DIP32 - S3H9
Đế IC To chân tròn DIP40 - S3H10
Đế IC chân tròn DIP16 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP16 - S3H6

Mã: HH002947

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP18 - S3H6

Đế IC chân tròn DIP18 - S3H6

Mã: HH002948

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP20 - S3H7

Mã: HH002949

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP24 - S3H7

Đế IC chân tròn DIP24 - S3H7

Mã: HH002950

5.000 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP28 - S3H9

Đế IC chân tròn DIP28 - S3H9

Mã: HH002951

6.000 VNĐ
Socket QFN64 - B4H9

Socket QFN64 - B4H9

Mã: HH001720

380.000 VNĐ
Socket QFN48-0.5 - B4H9

Socket QFN48-0.5 - B4H9

Mã: HH001719

370.000 VNĐ
Đế IC DIP28 NHỎ - B4H12

Đế IC DIP28 NHỎ - B4H12

Mã: HH001228

1.500 VNĐ
Đế IC DIP14 - B4H8

Đế IC DIP14 - B4H8

Mã: HH001226

500 VNĐ
Đế IC DIP28 TO - B4H12

Đế IC DIP28 TO - B4H12

Mã: HH001227

2.000 VNĐ
Đế IC DIP6 - B4H9

Đế IC DIP6 - B4H9

Mã: HH001225

400 VNĐ
Đế IC 84P PLCC84 - DIP -

Đế IC 84P PLCC84 - DIP -

Mã: HH000927

18.000 VNĐ
SOCKET 40P xanh - B4H11

SOCKET 40P xanh - B4H11

Mã: HH000541

14.000 VNĐ
ĐẾ IC DIP40 - B4H13

ĐẾ IC DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.500 VNĐ
ĐẾ IC DIP20 - B4H11

ĐẾ IC DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

1.000 VNĐ
ĐẾ IC DIP18 - B4H10

ĐẾ IC DIP18 - B4H10

Mã: HH000061

500 VNĐ
ĐẾ IC DIP16 - B4H10

ĐẾ IC DIP16 - B4H10

Mã: HH000060

500 VNĐ
Đế IC DIP8 - B4H8

Đế IC DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

500 VNĐ