13. PCB, BO TEST

Sắp xếp theo:
Bo test mạch SYB-170 46x35x7mm - S5H4
PCB đế cho Module Wifi ESP8266MOD - K4H6
PCB 18x30cm / Phíp đục lỗ 18x30 cm - KHO C
PCB 7x9cm - B9H15

PCB 7x9cm - B9H15

Mã: HH001699

5.000 VNĐ
PCB 9x15cm - B9H14

PCB 9x15cm - B9H14

Mã: HH000678

8.000 VNĐ
PCB TQFP 32-100 Pin 0.5mm - B4H11

PCB TQFP 32-100 Pin 0.5mm - B4H11

Mã: HH000536

10.000 VNĐ
PCB TQFP 32-64Pin 0.8mm - B4H11

PCB TQFP 32-64Pin 0.8mm - B4H11

Mã: HH000535

10.000 VNĐ
Bo lỗ 5x7cm / PCB 5x7cm - B9H13

Bo lỗ 5x7cm / PCB 5x7cm - B9H13

Mã: HH000534

2.500 VNĐ