16. CẦU CHÌ

Sắp xếp theo:
Cầu chì tự phục hồi MR1 - 15A - X1H2
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 25A - i10H18
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 16A - i10H17
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 10A - i10H17
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 5A - i10H16
Cầu chì công nghiệp 10x38mm 2A - i10H16
Cầu chì 0.1A 250V - 5x20mm - B10H1
Cầu chì 250V 3A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 1A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 5A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì 250V 10A - 1808 SMD - K1H7
Cầu chì tự phục hồi U300 30V 3A - A6H13
Cầu chì tự phục hồi U500 30V 5A - A6H13
Cầu chì xe máy oto 25A - i6H4

Cầu chì xe máy oto 25A - i6H4

Mã: HH002496

5.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 30A - i6H4

Cầu chì xe máy oto 30A - i6H4

Mã: HH002495

5.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 20A - i6H3

Cầu chì xe máy oto 20A - i6H3

Mã: HH002494

5.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 15A - i6H3

Cầu chì xe máy oto 15A - i6H3

Mã: HH002493

5.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Cầu chì xe máy oto 5A - i6H2

Mã: HH002491

5.000 VNĐ
Cầu chì xe máy oto 10A - i6H2

Cầu chì xe máy oto 10A - i6H2

Mã: HH002492

5.000 VNĐ
Đế cầu chì BLX - A - B10H8

Đế cầu chì BLX - A - B10H8

Mã: HH001358

800 VNĐ
Vỏ cầu chì 6x30mm phi 14mm - B10H7
Cầu chì 5x20mm - 4A/250V - B10H1
CẦU CHÌ TỰ PHỤC HỒI 72V 1.85A - B10H10
Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 10A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000875

1.000 VNĐ
Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Cầu chì 5A - 6x30mm - B10H4

Mã: HH000874

1.000 VNĐ
Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 4A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000873

1.000 VNĐ
Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Cầu chì 3A - 6x30mm - B10H3

Mã: HH000872

1.000 VNĐ
Đế cầu chì 5x20mm - B10H8

Đế cầu chì 5x20mm - B10H8

Mã: HH000238

500 VNĐ
CẦU CHÌ 10A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 5A 250V - 5x20mm - B10H2
CẦU CHÌ 2A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 3A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 1A 250V - 5x20mm - B10H1
CẦU CHÌ 0.5A 250V - 5x20mm - B10H1