LOADCELL

Sắp xếp theo:
Mạch khuyếch đại loadcell 0-5V 0-10V 4-20mA
Module AD 24bit HX711 đọc LOADCELL - B2H17
Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Cảm Biến Loadcell 5kg - B2H5

Mã: HH001492

70.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 3kg - B2H6

Cảm Biến Loadcell 3kg - B2H6

Mã: HH001485

80.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Cảm Biến Loadcell 150kg - B2H6

Mã: HH001484

220.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Cảm Biến Loadcell 1KG - B2H4

Mã: HH001482

70.000 VNĐ
Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H4

Cảm Biến Loadcell 2KG - B2H4

Mã: HH001483

70.000 VNĐ