4. MODULE CẢM BIẾN

Sắp xếp theo:
Module cảm biến độ ẩm có relay 5VDC
Module cảm biến ánh sáng dùng photodiode
Module cảm biến chạm TTP223 v2 - X1H19
Module cảm biến dòng AC 5A ZMCT103 - S5H10
Module Khống Chế Quá Dòng 5A ZMCT103 - S5H3
Module cảm biến ánh sáng - B2H16
Module cảm biến chữ U - B2H15

Module cảm biến chữ U - B2H15

Mã: HH001537

33.000 VNĐ
Cảm Biến Gia Tốc Góc MPU-6050 - K5H16
Module cảm biến siêu âm SRF05 - B2H13
MODULE CẢM BIẾN ÂM THANH - B1H1

MODULE CẢM BIẾN ÂM THANH - B1H1

Mã: HH000574

15.000 VNĐ
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-30A - B1H2
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-5A - B1H2
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-20A - B1H2
PCB CẢM BIẾN MƯA - B1H5

PCB CẢM BIẾN MƯA - B1H5

Mã: HH000256

40.000 VNĐ
Module cảm biến rung - B1H3

Module cảm biến rung - B1H3

Mã: HH000091

12.000 VNĐ
Module cảm biến mưa - B1H5

Module cảm biến mưa - B1H5

Mã: HH000090

16.000 VNĐ
Module cảm biến màu sắc TCS2300 - B2H8
Module cảm biến áp suất BMP180 - B2H8
Module cảm biến khói MQ2 - B2H9

Module cảm biến khói MQ2 - B2H9

Mã: HH000084

34.000 VNĐ
Module cảm biến Rượu MQ3 - B2H10
Module cảm biến khí CO MQ7 - B2H10