20. CONNECTOR

Sắp xếp theo:
Jack DC050 5.5-2.1mm SMD cái - J2H25
Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Mã: HH003926

1.500 VNĐ
Cọc đồng M3 35+6mm đực-cái - J1H24
Cọc đồng M3 30mm cái-cái - J1H23
Cọc đồng M3 30+6mm đực-cái - J1H23
Cọc đồng M3 25+6mm đực-cái - J1H22
Cọc đồng M3 15mm cái-cái - J1H21
Cọc đồng M3 15+6mm đực-cái - J1H22
Connecter HB9500-10P /DC49 - 9.5mm 10P s2H20
Connecter HB9500-8P /DC49 - 9.5mm 8P s1H20
Connecter HB9500-7P /DC49 - 9.5mm 7P s1H19
Connecter HB9500-6P /DC49 - 9.5mm 6P - s1H18
Connecter HB9500-5P /DC49 - 9.5mm 5P - s1H17
Connecter HB9500-4P /DC49 - 9.5mm 4P s1H16
Connecter HB9500-3P /DC49 - 9.5mm 3P - s1H15
Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A i8H13
Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A i8H12
Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18
Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Mã: HH002996

19.000 VNĐ
Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7

Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7

Mã: HH002995

10.000 VNĐ
Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A i8H6
Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Mã: HH002992

10.000 VNĐ
-15%
Dây nối DC 1 đầu cái ra 1 đầu đực Dài 3m - I7H12
Jump cái kép 2x40 2.54mm - D2H18

Jump cái kép 2x40 2.54mm - D2H18

Mã: HH002923

3.000 VNĐ
Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm - D2H12
IDE CÁI 26P - D6H8

IDE CÁI 26P - D6H8

Mã: HH002904

3.000 VNĐ
IDE ĐỰC THẲNG 24P - K2H18

IDE ĐỰC THẲNG 24P - K2H18

Mã: HH002843

2.500 VNĐ
IDE CÁI 24P - K2H18

IDE CÁI 24P - K2H18

Mã: HH002842

2.500 VNĐ