19. PHỤ KIỆN CHO ĐỘNG CƠ

Sắp xếp theo:
Ốc gá cho động cơ 775 M4*10   i7H15
Gá giữ ổ bi Phi 13mm - K4H11

Gá giữ ổ bi Phi 13mm - K4H11

Mã: HH002928

31.000 VNĐ
Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Gá giữ ổ bi Phi 16mm - J3H2

Mã: HH002927

40.000 VNĐ
LỤC GIÁC HEXA 2mm cho kẹp mũi khoan - J5H3
Bộ đồ gá cho encoder thẳng - i3H13
Bộ đồ gá cho encoder cong - i3H13
Trục giữ đĩa cắt máy khoan 10mm - i6H19
Mũi khoan taro tạo ren 5mm M5 - i4h8
Mũi khoan taro tạo ren 3mm M3 - i4h8
Bộ đồ gá cho động cơ 550 - i5H16
Bộ đồ gá cho động cơ 775 - i5H17
Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mũi Khoan 5mm - K4H1

Mã: HH002261

5.000 VNĐ
Mũi Khoang CNC 3.0mm

Mũi Khoang CNC 3.0mm

Mã: HH002213

15.000 VNĐ
MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

MŨI KHOAN 1.0mm - D2H4

Mã: HH001782

2.000 VNĐ
Mũi Khoang CNC 1.5mm - D2H5

Mũi Khoang CNC 1.5mm - D2H5

Mã: HH001681

15.000 VNĐ
Mũi Khoang CNC 2.0mm - D2H6

Mũi Khoang CNC 2.0mm - D2H6

Mã: HH001682

15.000 VNĐ