2.54 mm

Sắp xếp theo:

Jump cái dài 10 chân 2.54mm - x1h18

2.200 VNĐ
Jump cái dài 10 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Jump cái dài 8 chân 2.54mm - x1h17

1.800 VNĐ
Jump cái dài 8 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Jump cái dài 6 chân 2.54mm - x1h17

1.500 VNĐ
Jump cái dài 6 chân 2.54mm Chiều dài phần nhựa: 8.4mm Chiều dài phần chân đồng: 11mm Khoảng cách chân: 2.54mm

Jump cái kép 2x40 2.54mm - d2h18

3.000 VNĐ
Jump cái kép 2x40 2.54mm

Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm - d2h12

2.500 VNĐ
Jump đực thẳng kép 2x40 2.54mm

Jump đực cong kép 2x40 2.54mm / jump đực kép cong 2.54mm - d2h16

4.000 VNĐ
Jump đực cong kép 2x40 2.54mm

Jump đực thẳng kép 2x40p 2.54mm dài 21mm / jump đực kép thẳng 2,54mm - d2h14

4.000 VNĐ
Jump đực thẳng kép 2x40p 2.54mm dài 21mm / Jump đực kép thẳng 2,54mm

Jump đực cong đơn 1x40p 2.54mm / jump đực đơn cong 2.54mm - d2h15

2.000 VNĐ
Jump đực cong đơn 1x40p 2.54mm / Jump đực đơn cong 2.54mm

Jump đực thẳng đơn 1x40p 2.54mm cao 15mm / jump đực đơn thẳng cao 15mm 2.54mm - d2h13

2.000 VNĐ
Jump đực thẳng đơn 1x40p 2.54mm cao 15mm / Jump đực đơn thẳng cao 15mm 2.54mm

Jump cái tròn đơn 1x40 2.54mm / jump tròn 2.54mm - d2h19

5.000 VNĐ
Jump cái tròn đơn 1x40 2.54mm / Jump tròn 2.54mm

Jump đực thẳng đơn 1x40p 11.2mm / jump đực đơn thẳng 11.2mm 2.54mm - d2h11

1.500 VNĐ
Jump đực thẳng đơn 1x40p 11.2mm / Jump đực đơn thẳng 11.2mm 2.54mm

Jump cái thẳng đơn 1x40 2.54mm / jump đơn cái 2.54mm - d2h17

1.500 VNĐ
Jump cái thẳng đơn 1x40 2.54mm / Jump đơn cái 2.54mm

Jump nối 2p 2.54mm (10 chiếc) /jack nối 2.54mm / đầu nối 2.54mm - g7h12

2.000 VNĐ
Jump nối 2p 2.54mm (10 chiếc) /Jack nối 2.54mm / Đầu nối 2.54mm