2. ADAPTER

Sắp xếp theo:
Nguồn Adapter 36V 2A không vỏ loại tốt
Nguồn adapter điều chỉnh 24-36V / 2A
Nguồn adapter điều chỉnh 3-12V / 2A
Nguồn adapter điều chỉnh 9-24V / 1A
Nguồn adapter 36V 3A có vỏ

Nguồn adapter 36V 3A có vỏ

Mã: HH003298

260.000 VNĐ
Nguồn SHB-12W 5V 24V đầu vào 220V- K1H17
Nguồn SHB-12W +12V -12V đầu vào 220V- K1H16
Nguồn SHB-5W 3.3V 1A đầu vào 220V- K1H18
Nguồn SHB-5W 5V 12V 1A đầu vào 220V-K1H20
Nguồn SHB-5W 5V 1A đầu vào 220V- K1H19
Nguồn adapter 6V 1A 6V1A - KHO B(KB10H3)
Nguồn adapter 5V 2A 5V2A không vỏ
Nguồn adapter 12V 1A 12V1A không vỏ
ADAPTER 9V 2A - KHO B(KA4H4)

ADAPTER 9V 2A - KHO B(KA4H4)

Mã: HH001987

38.000 VNĐ
Nguồn adapter 24V 4A không vỏ -

Nguồn adapter 24V 4A không vỏ -

Mã: HH001983

70.000 VNĐ
Nguồn adapter 24V 3A - KHO B(KA6H2)

Nguồn adapter 24V 3A - KHO B(KA6H2)

Mã: HH001742

91.000 VNĐ
-13%
Nguồn adapter 24V 3A không vỏ / Mạch nguồn 24V 3A
Nguồn adapter 12v 5A - KHO B(KA8H3)

Nguồn adapter 12v 5A - KHO B(KA8H3)

Mã: HH001547

80.000 VNĐ
Nguồn adapter 12v 4A - KHO B(KA12H2)
Nguồn adapter 12V 5A không vỏ

Nguồn adapter 12V 5A không vỏ

Mã: HH001489

59.000 VNĐ
Nguồn ADAPTER 12V 1A to - KHO B(KA10H4)
Nguồn adapter 9V 1A - KHO B(KA5H4)

Nguồn adapter 9V 1A - KHO B(KA5H4)

Mã: HH001141

30.000 VNĐ
Nguồn adapter 24V 2A không vỏ

Nguồn adapter 24V 2A không vỏ

Mã: HH001118

50.000 VNĐ
-6%
Nguồn adapter 5V 5A không vỏ

Nguồn adapter 5V 5A không vỏ

Mã: HH001117

44.000 VNĐ 47.000 VNĐ
Nguồn adapter 24V 2A 24V2A - KHO B(KA7H3)
Nguồn adapter Camera 12V 2A - KHO B(KA12H4)
Nguồn adapter 12V 2A 12V2A - KHO B(KA9H3)
Nguồn adapter 12V 1A 12V1A - KHO B(KA11H4)
Nguồn adapter 5V 2A 5V2A - KHO B (KA9H14)
Nguồn adapter 5V 1A 5V1A - KHO B (KA6H3)