2. TỤ ĐIỆN

Sắp xếp theo:
Tụ Tantalum 6.8nF 682 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.33nF 334 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 0.47uF 474 (10 chiếc) - J4H21
Tụ Tantalum 3.3nF 332 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 2.2uF 225 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 22nF 223 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 560pF 561 (10 chiếc) - J3H25
Tụ Tantalum 33nF 333 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 15pF 15 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 470pF 471 (10 chiếc) - J3H24
Tụ Tantalum 330pF 331 (10 chiếc) - J3H24
Tụ chống sét varistor 10D431K 430V - B2H17
Tụ Hóa JCCON 22000uF 63V loại tốt - X4H19
Tụ Hóa JCCON 10000uF 80V loại tốt - X4H18
Tụ Hóa JCCON 10000uF 100V loại tốt - X4H18
Tụ Hóa JCCON 22000uF 35V loại tốt - A8H5
Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Siêu tụ điện 3.3F 2.7V - X4H10

Mã: HH003780

24.000 VNĐ
Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Siêu tụ điện 1.5F 5.5V - X4H9

Mã: HH003779

30.000 VNĐ
Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng nằm - X4H9
Siêu tụ điện 1F 5.5V dạng đứng - X4H8
Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Siêu tụ điện 2F 2.7V - X4H8

Mã: HH003776

19.000 VNĐ
Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Siêu tụ điện 4F 5.5V - X4H7

Mã: HH003775

56.000 VNĐ
Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Siêu tụ điện 10F 2.7V - X4H7

Mã: HH003774

27.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 16V - X3H7

Tụ nhôm SMD 470uF 16V - X3H7

Mã: HH003429

1.600 VNĐ
Tụ nhôm SMD 220uF 50V - X2H6

Tụ nhôm SMD 220uF 50V - X2H6

Mã: HH003388

2.500 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 50V - I9H11

Tụ nhôm SMD 470uF 50V - I9H11

Mã: HH003352

6.000 VNĐ
Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S5H20

Tụ nhôm SMD 470uF 35V - S5H20

Mã: HH003345

2.400 VNĐ
Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Tụ 10pF SMD 0805 - 10 con - KHO A

Mã: HH003286

2.000 VNĐ
Tụ tantalum 35V 47uf - smd 6032 - S3H16
Tụ Điện 1000uF 500V (Loại Tốt) - i10H15
Tụ mica 103J 630V I7H7

Tụ mica 103J 630V I7H7

Mã: HH002929

1.000 VNĐ
Tụ Hóa 470uF - 450V loại tốt - K5H13
Tụ Hóa JCCON 10000uF 63V loại tốt - K5H14
Tụ Hóa 4.7uF-250V - K2H13

Tụ Hóa 4.7uF-250V - K2H13

Mã: HH002876

1.300 VNĐ
Tụ 3uF/275VAC Tụ bếp từ 3uF/275V - K3H13
Tụ 5uF/275VAC Tụ bếp từ 5uF/275V - K3H14
Tụ 2uF/275VAC Tụ bếp từ 2uF/275V - K3H12
Tụ 102J/630V / Tụ 630V 102J - C2H13
Tụ 2.5uF/450VAC Tụ quạt 2.5uF/450V - C2H14
Tụ 105 50V - 1uF SMD 0805 - 10 con - KHO A
Tụ tantalum 33pF - D1H19

Tụ tantalum 33pF - D1H19

Mã: HH002628

300 VNĐ
Tụ 5uF/450VAC Tụ quạt 5uF/450V - J4H2
Tụ tantalum 680pF - J1H15

Tụ tantalum 680pF - J1H15

Mã: HH002557

300 VNĐ
Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Tụ hóa 2uF 15KVA (đặt hàng)

Mã: HH002435

300.000 VNĐ