25. MẠCH NẠP

Sắp xếp theo:
Mạch nạp STK500-V2.0 - K3H19

Mạch nạp STK500-V2.0 - K3H19

Mã: HH002880

300.000 VNĐ
Mạch nạp Pic K150 cho Pic Dspic - i4H10
Mạch Nạp ST-Link V2 - B3H2

Mạch Nạp ST-Link V2 - B3H2

Mã: HH000868

75.000 VNĐ
Mạch nạp Jlink v8 - g4h18

Mạch nạp Jlink v8 - g4h18

Mã: HH000736

250.000 VNĐ
Mạch nạp pickit 2 full Microchip - B3H3
Mạch nạp dsp xds100 v2 (KA4H1)

Mạch nạp dsp xds100 v2 (KA4H1)

Mã: HH000734

750.000 VNĐ
Mạch nạp 89s AVR USB ISP - B3H1

Mạch nạp 89s AVR USB ISP - B3H1

Mã: HH000160

79.000 VNĐ