26. KIT PHÁT TRIỂN

Sắp xếp theo:
Vỏ ARDUINO UNO R3 Mica trong - X1H14
Kit STM32F030F4P6 / Module STM32F030F4P6 - G1H16
Kit ARDUINO UNO R3 DIP - i1H1

Kit ARDUINO UNO R3 DIP - i1H1

Mã: HH002173

110.000 VNĐ
Mạch nạp Pickit 3 Full Microchip - i1H8
KIT Arduino Nano 3.0 CH340 - B3H6

KIT Arduino Nano 3.0 CH340 - B3H6

Mã: HH001431

70.000 VNĐ
KIT Arduino Mega2560 R3 - B3H8

KIT Arduino Mega2560 R3 - B3H8

Mã: HH001380

180.000 VNĐ
KIT ARDUINO Pro Mini - B3H5

KIT ARDUINO Pro Mini - B3H5

Mã: HH001224

50.000 VNĐ
Kit ARDUINO UNO R3 chip dán - B3H7

Kit ARDUINO UNO R3 chip dán - B3H7

Mã: HH000871

80.000 VNĐ
KIT STM8S003K3T6 MINI -

KIT STM8S003K3T6 MINI -

Mã: HH000582

70.000 VNĐ