3. IC CÔNG SUẤT

Sắp xếp theo:
IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC AUDIO TPA3116D2 HTSSOP32 - 50W / I8H15
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
Lót cách nhiệt sò nóng lạnh TEC1 - B1H20
IC STK621-041B / STK621-041B - G4H9

IC STK621-041B / STK621-041B - G4H9

Mã: HH001989

190.000 VNĐ
IC STK621-043D / STK621-043D - G4H9

IC STK621-043D / STK621-043D - G4H9

Mã: HH001988

210.000 VNĐ
IC STK621-015B / STK621-015B - B7H4

IC STK621-015B / STK621-015B - B7H4

Mã: HH001740

190.000 VNĐ
IC TDA2822 - SOP8 - F8H12

IC TDA2822 - SOP8 - F8H12

Mã: HH001292

3.000 VNĐ
IC STK792-110 - Hàng Cũ - B7H9

IC STK792-110 - Hàng Cũ - B7H9

Mã: HH000879

63.000 VNĐ
IC LM1875 20W - B7H7

IC LM1875 20W - B7H7

Mã: HH000802

13.000 VNĐ
IC TDA2003 - B7H7

IC TDA2003 - B7H7

Mã: HH000747

6.000 VNĐ
IC TDA2030 - B7H8

IC TDA2030 - B7H8

Mã: HH000586

6.000 VNĐ
IC TDA2822 DIP8 - F3H2

IC TDA2822 DIP8 - F3H2

Mã: HH000290

3.000 VNĐ