33. MÔ HÌNH

Sắp xếp theo:
Động cơ máy bay BLDC A2217 2700KV - K1H20
Phiến tản nhiệt sò nóng lạnh - J5H17
Máy cắt chân linh kiện RJ-301-US (đặt hàng)
TẢN NHIỆT SÒ NÓNG LẠNH 80mm - KHO I
Trục giữ đĩa cắt M10-8mm - J3H1
Đĩa cắt đá / Lưỡi cắt đá- I6H18
Bộ công suất động cơ máy bay 40A - i5H10
Động cơ máy bay BLDC A2212 1400KV - J3H5
Động cơ máy bay 2204 2300KV - J3H5