4. VI ĐIỀU KHIỂN

Sắp xếp theo:
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

7.000 VNĐ
STM32F103RBT6 -

STM32F103RBT6 -

Mã: HH002504

59.000 VNĐ
IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 - F6H13
VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8L-PU DIP28 ATMEL - F1H2
IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

IC ATTINY13A ATTINY13 SMD - F10H12

Mã: HH002321

14.000 VNĐ
IC STM8S105S4T6C

IC STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

25.000 VNĐ
IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11

IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11

Mã: HH002245

21.000 VNĐ
IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

Mã: HH002161

17.000 VNĐ
IC STM32F407VGT6 -

IC STM32F407VGT6 -

Mã: HH002117

156.000 VNĐ
IC STM32F407VET6 / ARM STM32f407VET6 - F7H3
IC MCU PIC12F675 DIP-8 - F5H12

IC MCU PIC12F675 DIP-8 - F5H12

Mã: HH001863

21.000 VNĐ
IC PIC16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

IC PIC16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

Mã: HH001825

52.000 VNĐ
IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

Mã: HH001819

17.000 VNĐ
IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

IC ATTINY13A ATTINY13 DIP8 - F5H1

Mã: HH001791

18.000 VNĐ
DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8

DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8

Mã: HH001686

120.000 VNĐ
PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

Mã: HH001617

60.000 VNĐ
IC STM8S103K3T6C - STM8S103K3T6 - F6H8
PIC18F452 - SMD - F7H1

PIC18F452 - SMD - F7H1

Mã: HH001287

90.000 VNĐ
IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

Mã: HH001286

24.500 VNĐ
STM8S003K3T6C - STM8S003K3T6 - F6H7

STM8S003K3T6C - STM8S003K3T6 - F6H7

Mã: HH001266

12.500 VNĐ
IC MCU Atmel ATMEGA88 - SMD TQFP32 - F6H3
IC EMP7128SLC84 - 15N - (ĐẶT HÀNG)

IC EMP7128SLC84 - 15N - (ĐẶT HÀNG)

Mã: HH001111

200.000 VNĐ
IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

Mã: HH000905

15.000 VNĐ
IC PIC12F675 - SMD - F6H12

IC PIC12F675 - SMD - F6H12

Mã: HH000904

12.000 VNĐ
IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

Mã: HH000903

15.000 VNĐ
IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

IC ATMEGA16A-AU SMD - F6H5

Mã: HH000861

40.000 VNĐ
IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2

IC MCU ATMEGA8L - SMD - F6H2

Mã: HH000860

21.000 VNĐ
ATMEGA32A - DIP40 - F1H3

ATMEGA32A - DIP40 - F1H3

Mã: HH000859

68.000 VNĐ
ATMEGA128A - Atmega128 - Atmega128L - 16AU - F6H6
PIC18F2550 - SO28 - F7H2

PIC18F2550 - SO28 - F7H2

Mã: HH000856

100.000 VNĐ
PIC16F883 - DIP28 - F1H6

PIC16F883 - DIP28 - F1H6

Mã: HH000857

30.000 VNĐ
IC STM32F103VET6 - F6H11

IC STM32F103VET6 - F6H11

Mã: HH000832

100.000 VNĐ
IC STM32F103C8T6 - F6H10

IC STM32F103C8T6 - F6H10

Mã: HH000831

50.000 VNĐ
DsPIC30F4011 - SMD -

DsPIC30F4011 - SMD -

Mã: HH000733

99.000 VNĐ
PIC16F88 DIP16 - F1H5

PIC16F88 DIP16 - F1H5

Mã: HH000709

55.000 VNĐ
VI ĐIỀU KHIỂN AT89C52 - DIP40 - F1H1
ATMEGA16A-PU - F1H2

ATMEGA16A-PU - F1H2

Mã: HH000700

55.000 VNĐ
PIC16f727 - F6H15

PIC16f727 - F6H15

Mã: HH000634

40.000 VNĐ
PIC18F4550 - F1H8

PIC18F4550 - F1H8

Mã: HH000633

125.000 VNĐ
PIC18F4523 -

PIC18F4523 -

Mã: HH000632

90.000 VNĐ
PIC18F4520 - F1H7

PIC18F4520 - F1H7

Mã: HH000631

89.000 VNĐ