5. IC OP-AMP

Sắp xếp theo:
IC INA128PA - F4H14

IC INA128PA - F4H14

Mã: HH003973

70.000 VNĐ
IC LM2901 - SMD14 - F6H1

IC LM2901 - SMD14 - F6H1

Mã: HH003003

4.000 VNĐ
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

10.000 VNĐ
IC LM331N - DIP8 - K4H13

IC LM331N - DIP8 - K4H13

Mã: HH002878

8.000 VNĐ
IC TL084C SOP14 chính hãng ST - E1H9
IC TL064C SOP-14 - E1H7

IC TL064C SOP-14 - E1H7

Mã: HH002776

6.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

5.000 VNĐ
IC LM311-DIP8 - E1H5

IC LM311-DIP8 - E1H5

Mã: HH002688

7.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC TL074C / IC 074C - F9H6

IC TL074C / IC 074C - F9H6

Mã: HH002634

7.000 VNĐ
Ic LF411 / IC OP-AMP LF411 - F1H12

Ic LF411 / IC OP-AMP LF411 - F1H12

Mã: HH002549

28.000 VNĐ
IC LM2902 - DIP14 - F5H8

IC LM2902 - DIP14 - F5H8

Mã: HH002318

4.000 VNĐ
IC OP27G - F5H7

IC OP27G - F5H7

Mã: HH002310

25.000 VNĐ
IC TL064 DIP14 - F5H13

IC TL064 DIP14 - F5H13

Mã: HH001903

6.000 VNĐ
IC LM393 - DIP8 - F2H14

IC LM393 - DIP8 - F2H14

Mã: HH001776

3.000 VNĐ
IC OP07 DIP8 - hãng TI - F3H2

IC OP07 DIP8 - hãng TI - F3H2

Mã: HH001497

6.000 VNĐ
IC OP07 DIP8 - F3H2

IC OP07 DIP8 - F3H2

Mã: HH001496

3.000 VNĐ
IC 4558 - SMD - F8H13

IC 4558 - SMD - F8H13

Mã: HH001414

3.000 VNĐ
IC LM324 - DIP14 - F2H12

IC LM324 - DIP14 - F2H12

Mã: HH001344

3.000 VNĐ
IC LM393 - SMD - F8H9

IC LM393 - SMD - F8H9

Mã: HH001342

2.500 VNĐ
IC LM339/LM339A - SMD - F8H8

IC LM339/LM339A - SMD - F8H8

Mã: HH001340

2.000 VNĐ
IC LM324 - SMD - F8H7

IC LM324 - SMD - F8H7

Mã: HH001333

2.100 VNĐ
IC TL082 DIP8 - F2H15

IC TL082 DIP8 - F2H15

Mã: HH000805

4.500 VNĐ
IC TL071 DIP8 - F2H15

IC TL071 DIP8 - F2H15

Mã: HH000804

4.500 VNĐ
IC TL062 DIP8 - F2H15

IC TL062 DIP8 - F2H15

Mã: HH000801

4.500 VNĐ
LM339/LM339A DIP14 - F2H13

LM339/LM339A DIP14 - F2H13

Mã: HH000790

3.000 VNĐ
IC uA741 - dip8 - F3H3

IC uA741 - dip8 - F3H3

Mã: HH000772

6.500 VNĐ
IC 4558 - dip8 - F3H3

IC 4558 - dip8 - F3H3

Mã: HH000771

3.000 VNĐ
IC LM358 - dip8 - F2H13

IC LM358 - dip8 - F2H13

Mã: HH000770

3.000 VNĐ