6. IC CHỨC NĂNG

Sắp xếp theo:
IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

IC Audio JRC 4580D SOP8 - J3H21

Mã: HH003940

5.000 VNĐ
IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

IC TM1628 SOP28 Led Driver - J3H21

Mã: HH003938

9.000 VNĐ
IC hiển thị led 7 thanh 74LS247 - G5H16
IC IR2011 SOIC8 - S3H16

IC IR2011 SOIC8 - S3H16

Mã: HH003279

14.000 VNĐ
IC MAX809 SMD - X1H3

IC MAX809 SMD - X1H3

Mã: HH002930

3.000 VNĐ
IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

IC nuvoton N76E003AT20 TSSOP20

Mã: HH002926

7.000 VNĐ
IC MCP6002I I/SN chính hãng Microchip - K4H20
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

10.000 VNĐ
IC SP3232EEN SOP16 chính hãng SIPEX - K4H20
IC LM348N DIP14 chính hãng TI - K3H15
IC driver V8804F / LV8804FV SSOP-20 - E1H10
IC MAX813L SMD - E1H6

IC MAX813L SMD - E1H6

Mã: HH002811

4.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

5.000 VNĐ
IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

IC OB2226SP DIP-7 - E1H1

Mã: HH002684

13.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC ECHO PT2399 DIP16 - F7H7

IC ECHO PT2399 DIP16 - F7H7

Mã: HH002616

7.000 VNĐ
IC giao tiếp CAN 82C250Y SOP-8 hãng NXP - E1H4
IC ISD1820PY / IC Ghi âm ISD1820PY - F8H5
IC TP3057n - F5H13

IC TP3057n - F5H13

Mã: HH002319

40.000 VNĐ
IC Cảm biến dòng 30A / ACS712-30A - F10H14
IC SN75175N - F5H7

IC SN75175N - F5H7

Mã: HH002315

17.000 VNĐ
IC IR2113 DIP14 - F5H7

IC IR2113 DIP14 - F5H7

Mã: HH002309

20.000 VNĐ
IC tạo xung XR2206 Dip16 - F5H15

IC tạo xung XR2206 Dip16 - F5H15

Mã: HH002290

70.000 VNĐ
IC AN6884 / IC nháy theo nhạc AN6884 - F7H3
IC DAC0832LCN - F3H10

IC DAC0832LCN - F3H10

Mã: HH002250

51.000 VNĐ
IC ADC0832CCN - F3H10

IC ADC0832CCN - F3H10

Mã: HH002249

22.000 VNĐ
IC ENC28J60-I/SP F3H8

IC ENC28J60-I/SP F3H8

Mã: HH002232

60.000 VNĐ
IC IR2184 DIP8 - F4H8

IC IR2184 DIP8 - F4H8

Mã: HH002230

28.000 VNĐ
IC IR2184 SOP8 SMD - F10H13

IC IR2184 SOP8 SMD - F10H13

Mã: HH002231

21.000 VNĐ
IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

IC Nháy theo nhạc KA2284 - F4H14

Mã: HH002221

4.400 VNĐ
IC EEPROM 25Q16 / W25Q16 - F10H13

IC EEPROM 25Q16 / W25Q16 - F10H13

Mã: HH002084

16.000 VNĐ
AT27C256R/ AT 27C256R - F5H8

AT27C256R/ AT 27C256R - F5H8

Mã: HH001826

100.000 VNĐ
IC LM567 DIP8 - F5H4

IC LM567 DIP8 - F5H4

Mã: HH001806

5.000 VNĐ
IC SP485 DIP8 chính hãng SIPEX - F4H20
IC MOC3063 DIP6 - F4H20

IC MOC3063 DIP6 - F4H20

Mã: HH001804

4.500 VNĐ
IC MBI5026 SOP24 - I8H4

IC MBI5026 SOP24 - I8H4

Mã: HH001792

8.000 VNĐ
IC MBI5024 SOP24 - J1H16

IC MBI5024 SOP24 - J1H16

Mã: HH001793

5.000 VNĐ
IC DK124 DIP8 - F4H8

IC DK124 DIP8 - F4H8

Mã: HH001783

6.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8 - F9H2

IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8 - F9H2

Mã: HH001750

4.000 VNĐ