MODULE CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Sắp xếp theo:
Module ADC 16 Bit AD7705 TM7705 SPI - I2H5
Module CAN-BUS Shield v1.2 - X4H15

Module CAN-BUS Shield v1.2 - X4H15

Mã: HH003792

300.000 VNĐ
MODULE chuyển đổi ADC-10-F103C - S5H3
Module giao tiếp CAN TJA1050 - S5H5

Module giao tiếp CAN TJA1050 - S5H5

Mã: HH003333

34.000 VNĐ
Module giao tiếp USB - TTL CH340 - S4H10
Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422/RS485 (KA4H1)
Module chuyển đổi RS232 sang RS485
Module chuyển đổi PLC 4-20mA sang 0-10V - i5H7
Mạch khuyếch đại loadcell 0-5V 0-10V 4-20mA
Module AD 24bit HX711 đọc LOADCELL - B2H17
Module giao tiếp USB-UART CP2102 - K2H7
-23%
USB mở rộng 1 ra 4 cổng - KB4H2

USB mở rộng 1 ra 4 cổng - KB4H2

Mã: HH000892

23.000 VNĐ 30.000 VNĐ
Module USB to MAX485 - K2H7

Module USB to MAX485 - K2H7

Mã: HH000718

26.000 VNĐ
MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

Mã: HH000575

15.000 VNĐ
MODULE RS232 / Module Max232 - C2H17

MODULE RS232 / Module Max232 - C2H17

Mã: HH000566

14.000 VNĐ
Module USB UART PL2303 Không vỏ - B2H18
Mạch nạp 89s AVR USB ISP - B3H1

Mạch nạp 89s AVR USB ISP - B3H1

Mã: HH000160

79.000 VNĐ
DÂY USB TO UART PL2303 - K2H6

DÂY USB TO UART PL2303 - K2H6

Mã: HH000158

40.000 VNĐ