6. Module chuyển đổi

Sắp xếp theo:
Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422/RS485 (KA4H1)
Module chuyển đổi RS232 sang RS485
Module chuyển đổi PLC 4-20mA sang 0-10V - i5H7
Mạch khuyếch đại loadcell 0-5V 0-10V 4-20mA
Module AD 24bit HX711 đọc LOADCELL - B2H17
Module USB-UART CP2102 - K2H7

Module USB-UART CP2102 - K2H7

Mã: HH001383

55.000 VNĐ
Module USB to MAX485 - K2H7

Module USB to MAX485 - K2H7

Mã: HH000718

42.000 VNĐ
MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

MODULE LCD1602 - I2C - B2H20

Mã: HH000575

35.000 VNĐ
MODULE RS232 / Module Max232 - C2H17

MODULE RS232 / Module Max232 - C2H17

Mã: HH000566

23.000 VNĐ
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-30A - B1H2
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-5A - B1H2
MODULE CẢM BIẾN DÒNG ACS712-20A - B1H2
Module USB UART PL2303 Không vỏ - B2H18