7.62 mm (KF7.62)

Sắp xếp theo:

Terminal 3 chân 7.62mm kf7.62-3p màu đen - s4h4

2.000 VNĐ
Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu đen

Terminal 2 chân 7.62mm kf7.62-2p màu xanh - s4h3

1.500 VNĐ
Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Terminal 3 chân 7.62mm kf7.62-3p màu xanh - d7h13

2.000 VNĐ
Terminal 3 chân 7.62mm KF7.62-3P Màu xanh

Terminal 2 chân 7.62mm kf7.62-2p màu đen - d7h15

1.500 VNĐ
Terminal 2 chân 7.62mm KF7.62-2P Màu đen