7. CÁCH LY QUANG

Sắp xếp theo:
IC OPTO 4N35 SOP6 - X3H18

IC OPTO 4N35 SOP6 - X3H18

Mã: HH003747

4.500 VNĐ
IC OPTO TRANS EL3H7 SOP4 SMD - X3H17
IC TLP521-2 F6H3

IC TLP521-2 F6H3

Mã: HH003021

4.500 VNĐ
IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

IC OPTO MOC3023 DIP6 - F6H3

Mã: HH002973

6.000 VNĐ
IC OB2358AP DIP8 - K4H20

IC OB2358AP DIP8 - K4H20

Mã: HH002897

10.000 VNĐ
IC OPTO TRANS PS2801-1 SMD DIP4 50mA 80V - E1H8
IC OPTO TRANS PS2801-4 SMD SSOP16 50mA 80V - E1H8
IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

IC EEPROM 24C64 AT24C64 DIP8 - F3H7

Mã: HH002692

5.000 VNĐ
IC TDA7439 - E1H1

IC TDA7439 - E1H1

Mã: HH002681

25.000 VNĐ
IC PC847 - F8H2

IC PC847 - F8H2

Mã: HH002576

7.500 VNĐ
TLP250 / Photocoupler TLP250 DIP8 - F7H10
IC EL357N SOP-4 chính hãng Everlight - F9H4
IC EL3H4 SOP4 SMD -

IC EL3H4 SOP4 SMD -

Mã: HH002045

8.000 VNĐ
IC MOC3021 SOP8 SMD - F9H10

IC MOC3021 SOP8 SMD - F9H10

Mã: HH002044

5.000 VNĐ
TLP521-4 / Opto TLP521-4 - F4H4

TLP521-4 / Opto TLP521-4 - F4H4

Mã: HH001775

8.000 VNĐ
IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8 - F9H2

IC EEPROM 24C64 AT24C64 SOP8 - F9H2

Mã: HH001750

4.000 VNĐ
IC PC814 Dip-4 AC input - F4H2

IC PC814 Dip-4 AC input - F4H2

Mã: HH001472

3.000 VNĐ
IC MOC3020 DIP6 - F3H14

IC MOC3020 DIP6 - F3H14

Mã: HH001368

5.500 VNĐ
IC PC814 SOP-4 AC INPUT - S5H10

IC PC814 SOP-4 AC INPUT - S5H10

Mã: HH001184

4.000 VNĐ
Cách ly quang TLP521-1 Dip4 / Opto P521 - F4H2
IC dán cách ly quang Opto PC817 SOP4 - F9H12
IC MOC3021 DIP8 - F3H15

IC MOC3021 DIP8 - F3H15

Mã: HH000703

5.500 VNĐ
OPTO 4N35 DIP6 - F4H1

OPTO 4N35 DIP6 - F4H1

Mã: HH000057

4.000 VNĐ
IC cách ly quang Opto PC817 DIP4 - F4H2
OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15

OPTO MOC3041 DIP6 - F3H15

Mã: HH000056

6.000 VNĐ