BIẾN TRỞ CÔNG SUẤT

Sắp xếp theo:

Biến trở công suất 1k5 100w

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1r 100w

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 200r/100w

80.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất tròn 150r 50w

190.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 150R 50W

Biến trở công suất tròn 1k5 50w

190.000 VNĐ
Biến trở công suất tròn 1K5 50W

Biến trở công suất 50r 200w - kho

150.000 VNĐ
Biến trở công suất 50R 200W

Biến trở công suất tròn bc1 100r 100w - kho i

290.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật

Biến trở công suất tròn 50r/50w

190.000 VNĐ
Biến trở công suất 50R/50W .

Biến trở công suất rx20-t 50w 50r - tủ e

55.000 VNĐ
Biến trở công suất 50R 50W + Hình ảnh sản phẩm:

Biến trở công suất rx20-t 100w 100r - tủ e

80.000 VNĐ
Biến trở công suất RX20-T 100W 100R + Hình ảnh sản phẩm:

Biến trở công suất rx20-t 50w 100r - tủ e

55.000 VNĐ
Biến trở công suất RX20-T 50W 100R + Hình ảnh sản phẩm: