CÁP DỮ LIỆU

Sắp xếp theo:
Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Cáp nạp cho màn hình OP320-A

Mã: HH003224

50.000 VNĐ
Dây cổng COM DB9 RS232 Cái MD8 nạp PLC Fx3u
Dây cáp USB Vuông 3m Z-TEK

Dây cáp USB Vuông 3m Z-TEK

Mã: HH002211

63.000 VNĐ
Dây cáp USB Vuông 1.5m Z-TEK

Dây cáp USB Vuông 1.5m Z-TEK

Mã: HH002210

35.000 VNĐ
Dây cổng COM DB9 RS232 đực đực 1.4m
Dây cổng COM DB9 RS232 đực cái 1.4m
Dây cổng COM DB9 RS232 cái cái 1.4m
Dây cáp dẹt 40 sợi - 0.5 mét -

Dây cáp dẹt 40 sợi - 0.5 mét -

Mã: HH001260

14.000 VNĐ