Các loại LCD khác

Sắp xếp theo:
LCD 20x04 tích hợp I2C - J1H7

LCD 20x04 tích hợp I2C - J1H7

Mã: HH002567

195.000 VNĐ
Module OLED12864 0.96Inch SPI - G6H13

Module OLED12864 0.96Inch SPI - G6H13

Mã: HH002209

149.000 VNĐ
LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11

LCD2004 XANH LÁ - 5V - A3H11

Mã: HH000710

100.000 VNĐ
LCD nokia 5110 128x64 - A3H9

LCD nokia 5110 128x64 - A3H9

Mã: HH000537

64.000 VNĐ