CẮM 9X12

Sắp xếp theo:
CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH - K3H16

CUỘN CẢM 9x12 3A 22uH - K3H16

Mã: HH002855

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 470uH - B9H15

CUỘN CẢM 9x12 3A 470uH - B9H15

Mã: HH000173

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 330uH - B10H14

CUỘN CẢM 9x12 3A 330uH - B10H14

Mã: HH000172

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 47uH - B10H13

CUỘN CẢM 9x12 3A 47uH - B10H13

Mã: HH000169

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 100uH - B10H13

CUỘN CẢM 9x12 3A 100uH - B10H13

Mã: HH000170

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 220uH - B9H14

CUỘN CẢM 9x12 3A 220uH - B9H14

Mã: HH000171

3.000 VNĐ
CUỘN CẢM 9x12 3A 33uH - B10H12

CUỘN CẢM 9x12 3A 33uH - B10H12

Mã: HH000168

3.000 VNĐ