CẦU ĐẤU DÂY

Sắp xếp theo:
Dây kết nối 4 chân SM 4P 30cm - S5H15
Dây kết nối 3 chân SM 3P 30cm - S5H14
Cầu Đấu 4 TB-2504 600V 25A - S5H13
Miếng chặn Cầu Đấu TBR-F  i10H9
Thanh nối cầu đấu UK - i10H8

Thanh nối cầu đấu UK - i10H8

Mã: HH003181

10.000 VNĐ
Cầu đấu tiếp địa 5 ốc - i10H7
Cầu đấu tiếp địa 10 ốc - i10H6
Cầu đấu hai tầng 10A/600V  TBD-10  i10H4
Miếng chặn Cầu Đấu E/UK2.5B  -  i10H2
-25%
Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - i10H1

Cầu đấu dây UK2.5B 690V/32A - i10H1

Mã: HH003174

3.000 VNĐ 4.000 VNĐ
Cầu Đấu 12 TB-1512 600V 15A i8H13
Cầu Đấu 10 TB-1510 600V 15A i8H12
Cầu Đấu 6 TB-1506 600V 15A i8H10
Cầu Đấu 4 TB-1504 600V 15A - S4H18
Cầu Đấu 3 TB-1503 600V 15A i8H9
Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Mã: HH002996

19.000 VNĐ
Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7

Cầu Đấu 6 TB-2506 600V 25A i8H7

Mã: HH002995

10.000 VNĐ
Cầu Đấu 3 TB-2503 600V 25A i8H6
Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Cầu Đấu 8 TB-1508 600V 15A i8H11

Mã: HH002992

10.000 VNĐ