CÔNG TẮC

Sắp xếp theo:
Công tắc từ thường đóng GPS-14B - F6H1
Công tắc mã hóa Thập Phân - K1H1
Công tắc thủy ngân 5mm - J1H16
Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Mã: HH002862

370.000 VNĐ
Công tắc từ 57140-000 - i3H16

Công tắc từ 57140-000 - i3H16

Mã: HH002239

40.000 VNĐ
Công tắc chuột máy tính - D3H13
Công tắc gạt 5p 2.54mm - D3H3

Công tắc gạt 5p 2.54mm - D3H3

Mã: HH001419

1.000 VNĐ
Công tắc bit 5 chân DS-05 2.54mm - D3H17
Công tắc bit 6 chân DS-06 2.54mm - D3H17
Công tắc bit 7 chân DS-07 2.54mm - D3H18
Công tắc bit 2p 2.54mm - D3H15

Công tắc bit 2p 2.54mm - D3H15

Mã: HH000894

2.500 VNĐ