CÔNG TẮC

Sắp xếp theo:
Công Tắc Điều Khiển Từ Xa 433MHz - J1H21
Công tắc hành trình JLXK1-411 / X3H14
Công tắc bàn đạp EN(TFS)-1 USB CH340
Công tắc từ thường đóng GPS-14B - F6H1
Công tắc mã hóa Thập Phân - K1H1
Công tắc thủy ngân 5mm - J1H16
Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Công tắc dòng chảy HFS-15 - Kho

Mã: HH002862

370.000 VNĐ
Công tắc từ 57140-000 - i3H16

Công tắc từ 57140-000 - i3H16

Mã: HH002239

40.000 VNĐ
Công tắc chuột máy tính - D3H13
Công tắc gạt 5p 2.54mm - D3H3

Công tắc gạt 5p 2.54mm - D3H3

Mã: HH001419

1.000 VNĐ
Công tắc bit 5 chân DS-05 2.54mm - D3H17
Công tắc bit 6 chân DS-06 2.54mm - D3H17