Cuộn cảm cắm 0810

Sắp xếp theo:
Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Cuộn cảm 8x10 47uH - X2H15

Mã: HH003406

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 330uH - J2H14

Mã: HH001191

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 220uH -

Cuộn cảm 8x10 220uH -

Mã: HH001190

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 10uH -

Cuộn cảm 8x10 10uH -

Mã: HH001188

1.800 VNĐ
Cuộn cảm 8x10 100uH - J2H14

Cuộn cảm 8x10 100uH - J2H14

Mã: HH001189

1.800 VNĐ