ĐẦU KẸP CÁ SẤU, KẸP ACQUY

Sắp xếp theo:

Dây kẹp cá sấu cỡ nhỏ hai đầu 1 sợi 50cm - màu ngẫu nhiên / x2h20

4.500 VNĐ
Dây kẹp cá sấu cỡ nhỏ hai đầu 1 sợi 50cm - màu ngẫu nhiên - Tiết diện dây: 0.4mm - Đường kính ngoài dây 2.35mm - Kẹp cá sấu độ dài 2.5cm - Các màu Xanh , Đỏ, Vàng, Trắng, Đen

Dây kẹp cá sấu cỡ vừa hai đầu 1 sợi 50cm - màu ngẫu nhiên / x2h19

4.500 VNĐ
Dây kẹp cá sấu cỡ vừa hai đầu 1 sợi 50cm - màu ngẫu nhiên - Tiết diện dây: 0.4mm - Đường kính ngoài dây 2.35mm - Kẹp cá sấu độ dài 3.5cm - Các màu Xanh , Đỏ, Vàng, Trắng, Đen

Dây kẹp cá sấu cỡ nhỏ hai đầu 10 dây 50cm - 5 màu / x2h20

40.000 VNĐ
Dây kẹp cá sấu cỡ nhỏ hai đầu 10 dây 50cm - 5 màu - Tiết diện dây: 0.4mm - Đường kính ngoài dây 2.35mm - Kẹp cá sấu độ dài 2.5cm - 1 Lô 10 dây

Dây kẹp cá sấu cỡ vừa hai đầu 10 dây 50cm - 5 màu / x2h19

40.000 VNĐ
Dây kẹp cá sấu cỡ vừa hai đầu 10 dây 50cm - 5 màu - Tiết diện dây: 0.4mm - Đường kính ngoài dây 2.35mm - Kẹp cá sấu độ dài 3.5cm - 1 Lô 10 dây

Đầu kẹp cá sấu ắc quy 5,5cm - x1h16

5.000 VNĐ
Đầu kẹp cá sấu 5,5cm - Kích thước 2 bên: 4,5x5,5cm - Màu sắc: 1 cặp Đỏ – Đen - Tay nắm: 1 bên hình chữ nhật, 1 bên tròn - Độ há miệng: 1,3 cm