2. HỘP NHỰA

Sắp xếp theo:
Hộp nhựa 85x50x21mm màu đen

Hộp nhựa 85x50x21mm màu đen

Mã: HH003849

7.000 VNĐ
Vỏ hộp PLC 145x90x40mm

Vỏ hộp PLC 145x90x40mm

Mã: HH003798

25.000 VNĐ
Hộp nhựa to 200x120x65 có tai bắt vít
Hộp nhựa to 200x120x55 KB1H1

Hộp nhựa to 200x120x55 KB1H1

Mã: HH003269

50.000 VNĐ
Hộp nhựa 70x45x29mm - Kho

Hộp nhựa 70x45x29mm - Kho

Mã: HH002966

7.000 VNĐ
Hộp nhựa 90 x 150 x 40 mm - KB2H1

Hộp nhựa 90 x 150 x 40 mm - KB2H1

Mã: HH002518

22.000 VNĐ
Hộp nhựa 140x82x38mm - KB10H1

Hộp nhựa 140x82x38mm - KB10H1

Mã: HH002058

21.000 VNĐ
Hộp nhựa 120x56x31mm - KB8H1

Hộp nhựa 120x56x31mm - KB8H1

Mã: HH002057

12.000 VNĐ
Hộp nhựa 100x60x25mm - KB7H1

Hộp nhựa 100x60x25mm - KB7H1

Mã: HH002056

9.500 VNĐ
Hộp nhựa 85x50x21mm - KB5H1

Hộp nhựa 85x50x21mm - KB5H1

Mã: HH002055

8.000 VNĐ
Hộp nhựa 90x70x28mm - KB9H1

Hộp nhựa 90x70x28mm - KB9H1

Mã: HH001780

14.000 VNĐ
Hộp Nhựa 90x75x25mm - KB2H1

Hộp Nhựa 90x75x25mm - KB2H1

Mã: HH001704

14.000 VNĐ
Hộp Nhựa 115x90x40mm - KB6H1

Hộp Nhựa 115x90x40mm - KB6H1

Mã: HH001673

22.000 VNĐ
Hộp Nhựa 7.2cm x 8.7cm x 5.8cm - KHO
Hộp Nhựa 115*90*41mm - KB3H1

Hộp Nhựa 115*90*41mm - KB3H1

Mã: HH001657

21.000 VNĐ
Hộp Nhựa 100x80x29mm - KB4H1

Hộp Nhựa 100x80x29mm - KB4H1

Mã: HH001656

15.000 VNĐ
Hộp Nhựa 3.5cm x 4.5cm x 2cm - KHO (KA8H2)
Hộp Nhựa 35x60x25mm - KHO (KA9H2)
Hộp Nhựa 4cm x 7cm x 1.8cm - KB3H1
Hộp nhựa 27,5cm - 17,5cm - KHO

Hộp nhựa 27,5cm - 17,5cm - KHO

Mã: HH000687

85.000 VNĐ
Hộp nhựa 33.5cm - 22cm - KHO

Hộp nhựa 33.5cm - 22cm - KHO

Mã: HH000686

150.000 VNĐ