KẸP GIỮ PCB, KÍNH LÚP, ĐẾ GÁC MỎ HÀN

Sắp xếp theo:
Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Kẹp giữ mạch Pro'skit SN-390

Mã: HH003927

180.000 VNĐ
Kính lúp kẹp mạch PCB - KB2H3

Kính lúp kẹp mạch PCB - KB2H3

Mã: HH002163

120.000 VNĐ
Đế gác mỏ hàn có gá đỡ - KB2H3
Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Kẹp Mạch PCB - KB2H3

Mã: HH001321

41.000 VNĐ