Loại Chân Thường

Sắp xếp theo:
Socket QFN64 - B4H9

Socket QFN64 - B4H9

Mã: HH001720

380.000 VNĐ
Socket QFN48-0.5 - B4H9

Socket QFN48-0.5 - B4H9

Mã: HH001719

370.000 VNĐ
Đế IC DIP28 NHỎ - B4H12

Đế IC DIP28 NHỎ - B4H12

Mã: HH001228

1.500 VNĐ
Đế IC DIP14 - B4H8

Đế IC DIP14 - B4H8

Mã: HH001226

500 VNĐ
Đế IC DIP28 TO - B4H12

Đế IC DIP28 TO - B4H12

Mã: HH001227

2.000 VNĐ
Đế IC DIP6 - B4H9

Đế IC DIP6 - B4H9

Mã: HH001225

400 VNĐ
SOCKET-STM8 - B4H9

SOCKET-STM8 - B4H9

Mã: HH000661

100.000 VNĐ
SOCKET 40P xanh - B4H11

SOCKET 40P xanh - B4H11

Mã: HH000541

14.000 VNĐ
ĐẾ IC DIP40 - B4H13

ĐẾ IC DIP40 - B4H13

Mã: HH000064

1.500 VNĐ
ĐẾ IC DIP20 - B4H11

ĐẾ IC DIP20 - B4H11

Mã: HH000062

1.000 VNĐ
ĐẾ IC DIP18 - B4H10

ĐẾ IC DIP18 - B4H10

Mã: HH000061

500 VNĐ
ĐẾ IC DIP16 - B4H10

ĐẾ IC DIP16 - B4H10

Mã: HH000060

500 VNĐ
Đế IC DIP8 - B4H8

Đế IC DIP8 - B4H8

Mã: HH000059

500 VNĐ