Loại Chân Tròn

Sắp xếp theo:
Đế IC chân tròn DIP14

Đế IC chân tròn DIP14

Mã: HH002940

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Đế IC chân tròn DIP8 - S3H5

Mã: HH002941

1.500 VNĐ
Đế IC To chân tròn DIP24

Đế IC To chân tròn DIP24

Mã: HH002942

5.000 VNĐ
Đế IC To chân tròn DIP28

Đế IC To chân tròn DIP28

Mã: HH002943

6.000 VNĐ
Đế IC To chân tròn DIP32

Đế IC To chân tròn DIP32

Mã: HH002944

7.500 VNĐ
Đế IC To chân tròn DIP40

Đế IC To chân tròn DIP40

Mã: HH002945

7.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP16

Đế IC chân tròn DIP16

Mã: HH002947

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP18

Đế IC chân tròn DIP18

Mã: HH002948

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP20

Đế IC chân tròn DIP20

Mã: HH002949

3.500 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP24

Đế IC chân tròn DIP24

Mã: HH002950

5.000 VNĐ
Đế IC chân tròn DIP28

Đế IC chân tròn DIP28

Mã: HH002951

6.000 VNĐ
Socket QFN64 - B4H9

Socket QFN64 - B4H9

Mã: HH001720

380.000 VNĐ
Socket QFN48-0.5 - B4H9

Socket QFN48-0.5 - B4H9

Mã: HH001719

370.000 VNĐ
SOCKET-STM8 - B4H9

SOCKET-STM8 - B4H9

Mã: HH000661

100.000 VNĐ
SOCKET 40P xanh - B4H11

SOCKET 40P xanh - B4H11

Mã: HH000541

14.000 VNĐ