Loại Hai Chân

Sắp xếp theo:
Thạch anh ống 6 MHz - i9H11

Thạch anh ống 6 MHz - i9H11

Mã: HH003160

2.500 VNĐ
Thạch anh 14.7456Mhz HC-49S - J1H20
Thạch anh 22.1184Mhz HC-49S - J1H20
Thạch Anh 24 Mhz - C1H7

Thạch Anh 24 Mhz - C1H7

Mã: HH001176

1.500 VNĐ
Thạch Anh 25 MHZ - C1H8

Thạch Anh 25 MHZ - C1H8

Mã: HH001175

2.000 VNĐ
Thạch Anh 7.3728 MHZ - C1H4

Thạch Anh 7.3728 MHZ - C1H4

Mã: HH001174

2.000 VNĐ
Thạch Anh 3.579545 MHZ - C1H3

Thạch Anh 3.579545 MHZ - C1H3

Mã: HH001173

2.000 VNĐ
THẠCH ANH 455E 2 CHÂN - C1H2

THẠCH ANH 455E 2 CHÂN - C1H2

Mã: HH000554

1.500 VNĐ
THẠCH ANH 32.768KHz - C1H2

THẠCH ANH 32.768KHz - C1H2

Mã: HH000552

1.500 VNĐ
Thạch anh 16MHz HC-49S - C1H6

Thạch anh 16MHz HC-49S - C1H6

Mã: HH000108

1.500 VNĐ
Thạch anh 10MHz HC-49S - C1H5

Thạch anh 10MHz HC-49S - C1H5

Mã: HH000110

1.500 VNĐ
Thạch anh 20MHz HC-49S - C1H7

Thạch anh 20MHz HC-49S - C1H7

Mã: HH000109

1.500 VNĐ
Thạch anh 8MHz HC-49S - C1H4

Thạch anh 8MHz HC-49S - C1H4

Mã: HH000107

1.500 VNĐ
Thạch anh 4MHz HC-49S - C1H3

Thạch anh 4MHz HC-49S - C1H3

Mã: HH000106

2.000 VNĐ
Thạch anh 12MHz HC-49S - C1H6

Thạch anh 12MHz HC-49S - C1H6

Mã: HH000105

1.500 VNĐ
Thạch anh 11.0592MHz HC-49S - C1H5