Loại Hai Chân

Sắp xếp theo:
Thạch anh ống 6 MHz - i9H11

Thạch anh ống 6 MHz - i9H11

Mã: HH003160

2.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 14.7456Mhz - J1H20
Thạch anh HC-49S 22.1184Mhz - J1H20
Thạch Anh HC-49S 24Mhz - C1H7

Thạch Anh HC-49S 24Mhz - C1H7

Mã: HH001176

1.500 VNĐ
Thạch Anh HC-49S 25MHz - C1H8

Thạch Anh HC-49S 25MHz - C1H8

Mã: HH001175

2.000 VNĐ
Thạch Anh HC-49S 7.3728MHz - C1H4

Thạch Anh HC-49S 7.3728MHz - C1H4

Mã: HH001174

2.000 VNĐ
Thạch Anh 3.579545 MHz - C1H3

Thạch Anh 3.579545 MHz - C1H3

Mã: HH001173

2.000 VNĐ
THẠCH ANH 455E 2 CHÂN - C1H2

THẠCH ANH 455E 2 CHÂN - C1H2

Mã: HH000554

1.500 VNĐ
THẠCH ANH 32.768KHz - C1H2

THẠCH ANH 32.768KHz - C1H2

Mã: HH000552

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S16MHz - C1H6

Thạch anh HC-49S16MHz - C1H6

Mã: HH000108

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 10MHz - C1H5

Thạch anh HC-49S 10MHz - C1H5

Mã: HH000110

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 20MHz - C1H7

Thạch anh HC-49S 20MHz - C1H7

Mã: HH000109

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 8MHz - C1H4

Thạch anh HC-49S 8MHz - C1H4

Mã: HH000107

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 4MHz - C1H3

Thạch anh HC-49S 4MHz - C1H3

Mã: HH000106

2.000 VNĐ
Thạch anh HC-49S 12MHz - C1H6

Thạch anh HC-49S 12MHz - C1H6

Mã: HH000105

1.500 VNĐ
Thạch anh HC-49S 11.0592MHz - C1H5