LOẠI PHI 16mm

Sắp xếp theo:

Nút nhấn stop la16-11zs 16mm / nút dừng khẩn cấp / emergency button - i6h10

25.000 VNĐ
NÚT NHẤN STOP LA16-11ZS 16mm / Nút dừng khẩn cấp / Emergency button

Nút nhấn giữ la16y-11dz 5 chân màu xanh có đèn 24v - j5h4

25.000 VNĐ
Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ 5 chân màu Xanh

Nút nhấn giữ la16y-11dz 5 chân màu đỏ có đèn 24v - j5h5

25.000 VNĐ
Nút nhấn giữ LA16Y-11DZ màu đỏ / Nút nhấn 5 chân phi 16mm

Nút nhấn nhả k16y-dsa1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu xanh / nút nhấn 6 chân la16y-22 phi 16mm k16y-dsa1 - i3h6

18.000 VNĐ
Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu xanh

Nút nhấn nhả k16y-dsa1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu đỏ / nút nhấn 6 chân la16y-22 phi 16mm k16y-dsa1 - i3h5

18.000 VNĐ
Nút nhấn nhả K16Y-DSA1 6 chân 2 cặp tiếp điểm màu đỏ