MÁY BAY MÔ HÌNH

Sắp xếp theo:
Động cơ máy bay BLDC A2217 2700KV - K1H20
Bộ công suất động cơ máy bay 40A - i5H10
Động cơ máy bay BLDC A2212 1400KV - J3H5
Động cơ máy bay 2204 2300KV - J3H5
Bộ công suất động cơ máy bay 30A - i5H10
Bộ sạc pin Lipo động cơ máy bay - i5H10
Pin lipo máy bay 3.7V 1100mAh - i5H10

Pin lipo máy bay 3.7V 1100mAh - i5H10

Mã: HH002450

120.000 VNĐ
Pin lipo máy bay 3.7V 350mAh - i5H10

Pin lipo máy bay 3.7V 350mAh - i5H10

Mã: HH002449

65.000 VNĐ
Pin lipo máy bay 3.7V 600mAh - i5H10

Pin lipo máy bay 3.7V 600mAh - i5H10

Mã: HH002448

80.000 VNĐ