PIC VÀ DSPIC

Sắp xếp theo:
IC MCU Microchip PIC12F508 SOP8 - F6H13
IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11

IC MCU PIC12F629 Dip8 / F7H11

Mã: HH002245

21.000 VNĐ
IC MCU PIC12F675 DIP-8 - F5H12

IC MCU PIC12F675 DIP-8 - F5H12

Mã: HH001863

21.000 VNĐ
IC PIC16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

IC PIC16F876A/ PIC 16F876A -F5H8

Mã: HH001825

52.000 VNĐ
DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8

DsPIC30F4011 - DIP 40 - F1H8

Mã: HH001686

120.000 VNĐ
PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

PIC16f877A PIC16F877 - DIP40 - F1H6

Mã: HH001617

60.000 VNĐ
PIC18F452 - SMD - F7H1

PIC18F452 - SMD - F7H1

Mã: HH001287

90.000 VNĐ
IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

IC MCU PIC16F690 I/SS SSOP20 - F6H15

Mã: HH001286

24.500 VNĐ
IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

IC PIC16F54 - DIP18 - F1H4

Mã: HH000905

15.000 VNĐ
IC PIC12F675 - SMD - F6H12

IC PIC12F675 - SMD - F6H12

Mã: HH000904

12.000 VNĐ
IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

IC PIC12F508 Microchip - DIP8 - F1H4

Mã: HH000903

15.000 VNĐ
PIC18F2550 - SO28 - F7H2

PIC18F2550 - SO28 - F7H2

Mã: HH000856

100.000 VNĐ
PIC16F883 - DIP28 - F1H6

PIC16F883 - DIP28 - F1H6

Mã: HH000857

30.000 VNĐ
DsPIC30F4011 - SMD -

DsPIC30F4011 - SMD -

Mã: HH000733

99.000 VNĐ
PIC16F88 DIP16 - F1H5

PIC16F88 DIP16 - F1H5

Mã: HH000709

55.000 VNĐ
PIC16f727 - F6H15

PIC16f727 - F6H15

Mã: HH000634

40.000 VNĐ
PIC18F4550 - F1H8

PIC18F4550 - F1H8

Mã: HH000633

125.000 VNĐ
PIC18F4523 -

PIC18F4523 -

Mã: HH000632

90.000 VNĐ
PIC18F4520 - F1H7

PIC18F4520 - F1H7

Mã: HH000631

89.000 VNĐ
PIC18F4431 - F1H7

PIC18F4431 - F1H7

Mã: HH000629

110.000 VNĐ
IC MCU PIC18F452-I/P DIP40 MICROCHIP - F1H7
IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6

IC MCU PIC16f887 I/P Dip40 - F1H6

Mã: HH000628

45.000 VNĐ
IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

IC MCU PIC16F72 SOP28 - F6H13

Mã: HH000245

10.000 VNĐ