RELAY NHIỆT ĐỘ

Sắp xếp theo:

Relay nhiệt ksd 9700 95 độ - 250v/5a (thường mở) - x1h14

6.500 VNĐ
Relay nhiệt KSD 9700 95 độ - 250V/5A (Thường mở ) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 95°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt quá 95°C. sẽ đóng tiếp điểm - Bảo vệ quá nhiệt độ. - Đóng ngắt thiết bị.

Relay nhiệt ksd 9700 90 độ - 250v/5a (thường mở) - x1h13

6.500 VNĐ
Relay nhiệt KSD 9700 90 độ - 250V/5A (Thường mở) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 90°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt quá 90°C. sẽ đóng tiếp điểm - Bảo vệ quá nhiệt độ. - Đóng ngắt thiết bị.

Relay nhiệt ksd 9700 50 độ - 250v/5a (thường mở) - x1h13

6.500 VNĐ
Relay nhiệt KSD 9700 50 độ - 250V/5A (Thường mở) - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - Nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Tiếp điểm: Thường mở, Khi nhiệt độ vượt quá 50°C. sẽ đóng tiếp điểm - Bảo vệ quá nhiệt độ. - Đóng ngắt thiết bị.

Relay nhiệt ksd301 150 độ - thường mở / relay nhiệt ksd301 10a/250v - s2h5

9.000 VNĐ
Relay nhiệt KSD301 150 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 150°C. - Nhiệt độ để relay trở về trạng thái ban đầu: >135°C, <145°C - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhi...

Relay nhiệt ksd301 120 độ - thường mở / relay nhiệt ksd301 10a/250v - s2h4

9.000 VNĐ
Relay nhiệt KSD301 120 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 120°C. - Nhiệt độ để relay trở về trạng thái ban đầu: >100°C, <115°C - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhi...

Relay nhiệt ksd301 100 độ - thường mở / relay nhiệt ksd301 10a/250v - s2h4

9.000 VNĐ
Relay nhiệt KSD301 100 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 100°C. - Nhiệt độ để relay trở về trạng thái ban đầu: >90°C, <95°C - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệ...

Relay nhiệt ksd301 85 độ - thường mở / relay nhiệt ksd301 10a/250v - s2h3

9.000 VNĐ
Relay nhiệt KSD301 85 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 85°C. - Nhiệt độ để relay trở về trạng thái ban đầu: >75°C, <80°C - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt ...

Relay nhiệt ksd301 50 độ - thường mở / relay nhiệt ksd301 10a/250v - s2h3

9.000 VNĐ
Relay nhiệt KSD301 50 độ - THƯỜNG MỞ - Tiếp điểm thường mở - Dòng điện tải: 10A - Điện áp tải: 250V - Nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Nhiệt độ để relay trở về trạng thái ban đầu: >40°C, <45°C - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ....

Role nhiệt ksd301 250v10a 85°c i8h18

8.000 VNĐ
Role nhiệt KSD301 250V10A 85°C i8H18 - Tiếp điểm thường đóng - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 85°C.

Relay nhiệt ksd 9700 250v 5a 50 độ (thường đóng) - k3h10

6.500 VNĐ
Role nhiệt KSD 9700 250V 5A 50 độ - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V. - nhiệt độ ngưỡng: 50°C. - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao quá ngưỡng cho phép khi đấy relay sẽ ngắt đầu ra. - Bảo vệ quá nhiệt độ. - Đóng n...

Relay nhiệt ksd 9700 250v 5a 100 độ (thường đóng) - g3h7

6.500 VNĐ
Role nhiệt KSD 9700 250V 5A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 100°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao quá ngưỡng cho phép khi đấy rel...

Relay nhiệt ksd 9700 250v 5a 140 độ (thường đóng) - k3h10

6.500 VNĐ
Role nhiệt KSD 9700 250V 5A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 5A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 140°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao quá ngưỡng cho phép khi đấy ...

Relay nhiệt 160 độ ksd301 10a/250v - g3h9 thường đóng - rơ le nhiệt

14.000 VNĐ
Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 160°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao thì tín hiệu đưa ra(điện trở) cũng sẽ tăn...

Relay nhiệt 110 độ ksd301 10a/250v - g3h9 thường đóng - rơ le nhiệt

8.000 VNĐ
Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 110°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao thì tín hiệu đưa ra(điện trở)...

Relay nhiệt 100 độ ksd301 10a/250v - g3h8 thường đóng - rơ le nhiệt

8.000 VNĐ
Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 100°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao thì tín hiệu đưa ra(điện tr...

Relay nhiệt 50 độ ksd301 10a/250v - g3h8 thường đóng - rơ le nhiệt

8.000 VNĐ
Role nhiệt KSD301 250V10A + Thông số kỹ thuật: - Dòng điện tải: 10A. - Điện áp tải: 250V - nhiệt độ ngưỡng: 50°C. + Nguyên lý làm việc: - Role nhiệt hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng cao thì tín hiệu đưa ra(điện trở) ...