STM8 - STM32

Sắp xếp theo:
Kit Phát Triển STM8S105K4T6C - X2H1
IC STM8S105S4T6C

IC STM8S105S4T6C

Mã: HH002299

25.000 VNĐ
IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

IC MCU STM8S005K6T6 TQFP32

Mã: HH002161

17.000 VNĐ
IC STM32F407VGT6 -

IC STM32F407VGT6 -

Mã: HH002117

156.000 VNĐ
IC STM32F407VET6 / ARM STM32f407VET6 - F7H3
IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

IC STM32F030F4P6 TSSOP20 - F6H12

Mã: HH001819

17.000 VNĐ
IC STM8S103K3T6C - STM8S103K3T6 - F6H8
STM8S003K3T6C - STM8S003K3T6 - F6H7

STM8S003K3T6C - STM8S003K3T6 - F6H7

Mã: HH001266

12.500 VNĐ
IC STM32F103VET6 - F6H11

IC STM32F103VET6 - F6H11

Mã: HH000832

100.000 VNĐ
IC STM32F103C8T6 - F6H10

IC STM32F103C8T6 - F6H10

Mã: HH000831

50.000 VNĐ
-27%
IC MCU STM8S003F3P6 TSSOP-20 - F6H7

IC MCU STM8S003F3P6 TSSOP-20 - F6H7

Mã: HH000156

8.000 VNĐ 11.000 VNĐ