THIẾC HÀN, ĐẦU MỎ HÀN V.V

Sắp xếp theo:
Đầu mỏ hàn 900M-T-SK - K2H13

Đầu mỏ hàn 900M-T-SK - K2H13

Mã: HH002821

19.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ

Đầu mỏ hàn Goot TQ77 TQ95 - GIÁ

Mã: HH002677

140.000 VNĐ
Thiếc hàn không chì 0.6mm 0.5Kg - KB10H4
Thiếc hàn không chì 0.8mm 0.5Kg- KB10H4
Đầu mỏ hàn Hakko T12-K

Đầu mỏ hàn Hakko T12-K

Mã: HH002405

135.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2 I6H1

Đầu mỏ hàn Hakko T12-BC2 I6H1

Mã: HH002404

135.000 VNĐ
Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-I6H1

Đầu mỏ hàn Hakko T12-IL-I6H1

Mã: HH002403

135.000 VNĐ
Thiếc hàn không chì 0.8mm 800g- KB10H4
Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 100g- KB10H4

Mã: HH002069

47.000 VNĐ
Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.8mm 50g- KB10H4

Mã: HH002068

24.000 VNĐ
Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Thiếc hàn 63% 0.6mm 100g- KB10H4

Mã: HH002067

47.000 VNĐ
Thiếc hàn Alpha USA 63Sn 37Pb 1mm 400g - KB10H4
Đế gác mỏ hàn có gá đỡ - KB2H3
Mỡ Hàn BEST 21503U 150g - A6H11(KB4H2)
Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g - A6H12

Mỡ Hàn ZJ-18 - 50g - A6H12

Mã: HH000897

20.000 VNĐ
THIẾC HÀN Alpha 63% 0.8mm - 1 mét
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-K - B9H15

Mã: HH000284

20.000 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-B - B9H15

Mã: HH000283

18.000 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

ĐẦU MỎ HÀN 900M-T-I - B9H16

Mã: HH000282

18.000 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

ĐẦU MỎ HÀN XUNG - B9H17

Mã: HH000237

1.500 VNĐ
ĐẦU MỎ HÀN Hakko936 900M-T-2C - B9H16