TRỞ CẮM

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT NTC 5D-11 / S4H19
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR - K1H6
Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR - K1H6
ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 50W - J1H18

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 50W - J1H18

Mã: HH002955

21.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 50R 100W - J1H19

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50R 100W - J1H19

Mã: HH002954

39.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 100W - J1H19

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 100W - J1H19

Mã: HH002953

39.000 VNĐ
Biến trở công suất 50R 200W - Kho
ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002909

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002908

1.500 VNĐ
Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mã: HH002726

1.500 VNĐ
Biến trở công suất 50R/50W - J2H12
Biến trở công suất RX20-T 50W 50R - TỦ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 47R- J2H2

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 47R- J2H2

Mã: HH002657

21.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 220R-J2H4

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50W 220R-J2H4

Mã: HH002656

21.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 30A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 30A 75mV - K5H5

Mã: HH002653

65.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 10R 50W- J2H2

ĐIỆN TRỞ NHÔM 10R 50W- J2H2

Mã: HH002652

21.000 VNĐ
Điện trở nhôm 10R 100W - J4H5

Điện trở nhôm 10R 100W - J4H5

Mã: HH002526

39.000 VNĐ
Biến trở công suất 30W 100R -

Biến trở công suất 30W 100R -

Mã: HH002412

40.000 VNĐ
Điện trở nhôm 1R 100W - J4H10

Điện trở nhôm 1R 100W - J4H10

Mã: HH002399

39.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT NTC 5D-15 - E2H15
Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Mã: HH001498

1.500 VNĐ
Trở Băng 5 chân 10K | A05-104 - TỦ E
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 1R/10W - TỦ E
Điện Trở Shunt 20A75mV - K5H6

Điện Trở Shunt 20A75mV - K5H6

Mã: HH001061

60.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Mã: HH001060

70.000 VNĐ
QUANG TRỞ 5528 - 5mm - E2H14

QUANG TRỞ 5528 - 5mm - E2H14

Mã: HH000578

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHIỆT NTC 5D-9 - S4H19