TRỞ CÔNG SUẤT 100W

Sắp xếp theo:
Biến trở công suất 1K5 100W

Biến trở công suất 1K5 100W

Mã: HH003362

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 1R 100w

Biến trở công suất 1R 100w

Mã: HH003271

85.000 VNĐ
Biến trở công suất 200R/100W

Biến trở công suất 200R/100W

Mã: HH003235

80.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 50W - J1H18

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 50W - J1H18

Mã: HH002955

21.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 50R 100W - J1H19

ĐIỆN TRỞ NHÔM 50R 100W - J1H19

Mã: HH002954

39.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 100W - J1H19

ĐIỆN TRỞ NHÔM 100R 100W - J1H19

Mã: HH002953

39.000 VNĐ
Điện trở nhôm 10R 100W - J4H5

Điện trở nhôm 10R 100W - J4H5

Mã: HH002526

39.000 VNĐ
Điện trở nhôm 1R 100W - J4H10

Điện trở nhôm 1R 100W - J4H10

Mã: HH002399

39.000 VNĐ