USB

Sắp xếp theo:
Module giao tiếp USB - TTL CH340 - S4H10
Jack Mini USB SMD (DÁN) / MiniUSB - D4H5
CỔNG USB CÁI CẮM ĐỨNG - G5H6
Cổng USB-B vuông dùng cho máy in - D4H4
CỔNG MicroUSB SMD - D4H5

CỔNG MicroUSB SMD - D4H5

Mã: HH000583

2.000 VNĐ
Jack Mini USB CẮM - D4H5

Jack Mini USB CẮM - D4H5

Mã: HH000584

1.000 VNĐ
CỔNG USB A ĐỰC CẮM - D4H3

CỔNG USB A ĐỰC CẮM - D4H3

Mã: HH000542

2.000 VNĐ
CỔNG USB B CÁI CẮM - D4H4

CỔNG USB B CÁI CẮM - D4H4

Mã: HH000210

3.000 VNĐ
CỔNG USB A ĐỰC SMD - D4H3

CỔNG USB A ĐỰC SMD - D4H3

Mã: HH000209

2.000 VNĐ
CỔNG USB A CÁI CẮM - D4H2

CỔNG USB A CÁI CẮM - D4H2

Mã: HH000208

2.000 VNĐ