8051 - AVR

Sắp xếp theo:
Kít phát triển 89s52 89C52 AVR / Kít 89- G2H11
Mạch 89S52 mở rộng - B3H9

Mạch 89S52 mở rộng - B3H9

Mã: HH000708

30.000 VNĐ
Mạch nạp 89s AVR USB ISP - A2H21

Mạch nạp 89s AVR USB ISP - A2H21

Mã: HH000160

79.000 VNĐ