ĐIỆN TRỞ

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 10R RXLG200-10R
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 4.7R 5W - Tủ E
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 200R-A6H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 1R/10W - TỦ E
Điện Trở Shunt 20A 75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A 75mV - B7H25

Mã: HH001061

20.000 VNĐ