ĐIỆN TRỞ

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 10R RXLG200-10R
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 5.1R RXLG200-5R1
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 1R 50W - A5H23
Điện trở nhôm RX24 1R 25W - A4H22
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 10K 25W - A5H21
Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W - A4H21
Điện trở nhôm RX24 10R 25W - A4H23
Điện trở SMD 2512 5% 10K - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 330R - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 10R - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 1M - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 0.1R 0R1 - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 100R - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 100K - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 180R - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 1R - 1W
Điện trở SMD 2512 5% 1K - 1W
ĐIỆN TRỞ NHIỆT NTC 5D-11 / D1H21
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 1K 5% 0603 - 10 chiếc
Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Cầu Đấu 12 TB-2512 600V 25A i8H8

Mã: HH002996

13.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 1.5x10 5mR - K1H6
Điện Trở Shunt 1.2x10 10mR - K1H6
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - A7H22
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 100R - A7H23
ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.47R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002909

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

ĐIỆN TRỞ 0.22R - 3W 5% - K4H14

Mã: HH002908

1.500 VNĐ
Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mã: HH002726

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- A5H25