ĐIỆN TRỞ

Sắp xếp theo:
Điện trở nhôm RX24 1K 25W - A4H25
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 10R RXLG200-10R
Điện Trở Xả Vỏ Nhôm 200W 5.1R RXLG200-5R1
Điện trở nhôm RX24 10K 50W - A6H24
Điện trở nhôm RX24 1K 100W - A7H24
Điện trở nhôm RX24 1K 50W - A6H23
Điện trở nhôm RX24 0.5R 50W - A5H22
Điện trở nhôm RX24 100R 25W - A4H24
Điện trở nhôm RX24 0.1R 25W - A4H21
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 0.33R - 5W - Tủ E
ĐIỆN TRỞ DÃY 8P4R 1K 5% 0603 - 10 chiếc
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 100R - A6H21
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 50R - A7H22
Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Trở băng 3,3K | A09-332 - E2H13

Mã: HH002726

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 47R- A5H25
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 200R-A6H22
Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Điện Trở Shunt 30A 75mV - B7H24

Mã: HH002653

30.000 VNĐ
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 50W 10R - A5H24
ĐIỆN TRỞ NHÔM RX24 100W 10R - A7H21
Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Trở băng 470 | A09-471 - E2H10

Mã: HH001498

1.500 VNĐ
ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 1R/10W - TỦ E
Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Điện Trở Shunt 20A75mV - B7H25

Mã: HH001061

30.000 VNĐ
Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Điện Trở Shunt 50A 75mV - K5H5

Mã: HH001060

30.000 VNĐ
Trở băng 2.2K | A09-222 - E2H11

Trở băng 2.2K | A09-222 - E2H11

Mã: HH000119

1.500 VNĐ
Trở băng 220 | A09-221 - E2H8

Trở băng 220 | A09-221 - E2H8

Mã: HH000117

1.500 VNĐ
Trở băng 1K | A09-102 - E2H10

Trở băng 1K | A09-102 - E2H10

Mã: HH000118

1.500 VNĐ