CỔNG KẾT NỐI

Sắp xếp theo:
Vỏ DB25 / Vỏ Cổng COM DB25 Nhựa - S3H23
Jack DC050 5.5-2.1mm SMD cái - J2H25
Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Mã: HH003926

1.500 VNĐ
Jack AV GOLDSNAKE mạ vàng - X3H12

Jack AV GOLDSNAKE mạ vàng - X3H12

Mã: HH003439

16.000 VNĐ
Jack Audio 6.5mm 3 chân - X3H11

Jack Audio 6.5mm 3 chân - X3H11

Mã: HH003437

6.000 VNĐ
Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Mã: HH003436

10.000 VNĐ
Jack GX12-6P 6 chân - X3H5

Jack GX12-6P 6 chân - X3H5

Mã: HH003425

13.000 VNĐ
Jack GX12-5P 5 chân - X3H5

Jack GX12-5P 5 chân - X3H5

Mã: HH003424

12.000 VNĐ
Jack GX12-4P 4 chân - X3H4

Jack GX12-4P 4 chân - X3H4

Mã: HH003423

11.000 VNĐ
Jack GX12-3P 3 chân - X3H4

Jack GX12-3P 3 chân - X3H4

Mã: HH003422

10.000 VNĐ
Jack GX12-2P 2 chân - X3H3

Jack GX12-2P 2 chân - X3H3

Mã: HH003421

9.000 VNĐ
Jack GX20-6P 6 chân - X3H3

Jack GX20-6P 6 chân - X3H3

Mã: HH003420

30.000 VNĐ
Jack GX20-4P 4 chân - X3H2

Jack GX20-4P 4 chân - X3H2

Mã: HH003419

28.000 VNĐ
Jack GX20-2P 2 chân - X3H2

Jack GX20-2P 2 chân - X3H2

Mã: HH003418

24.000 VNĐ
Jack GX12-7P 7 chân - X2H19

Jack GX12-7P 7 chân - X2H19

Mã: HH003412

14.000 VNĐ
Jack GX20-8P 8 chân - X2H18

Jack GX20-8P 8 chân - X2H18

Mã: HH003411

35.000 VNĐ
Jack GX20-3P 3 chân - X2H18

Jack GX20-3P 3 chân - X2H18

Mã: HH003410

25.000 VNĐ
Jack GX20-7P 7 chân - X2H17

Jack GX20-7P 7 chân - X2H17

Mã: HH003409

33.000 VNĐ
Jack GX20-5P 5 chân - X2H17

Jack GX20-5P 5 chân - X2H17

Mã: HH003408

28.000 VNĐ
IDE CÁI 26P - D6H8

IDE CÁI 26P - D6H8

Mã: HH002904

3.000 VNĐ
IDE ĐỰC THẲNG 24P - K2H18

IDE ĐỰC THẲNG 24P - K2H18

Mã: HH002843

2.500 VNĐ
IDE CÁI 24P - K2H18

IDE CÁI 24P - K2H18

Mã: HH002842

2.500 VNĐ
Jack audio 6.5mm-J4H18

Jack audio 6.5mm-J4H18

Mã: HH002772

6.000 VNĐ
IDE CÁI 34P - D6H9

IDE CÁI 34P - D6H9

Mã: HH002754

2.500 VNĐ
Jack Mini USB SMD (DÁN) / MiniUSB - D4H5
CỔNG COM DB9 ĐỰC chốt IDE - J2H19
CỔNG COM DB9 CÁI CHỐT IDE - J2H19