CỔNG KẾT NỐI

Sắp xếp theo:
Vỏ DB25 / Vỏ Cổng COM DB25 Nhựa - S3H23
Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Jack Audio 3.5mm PJ-313 / J2H21

Mã: HH003926

1.500 VNĐ
Jack AV GOLDSNAKE mạ vàng - D8H20

Jack AV GOLDSNAKE mạ vàng - D8H20

Mã: HH003439

16.000 VNĐ
Jack Audio 6.5mm 3 chân - D8H19

Jack Audio 6.5mm 3 chân - D8H19

Mã: HH003437

6.000 VNĐ
Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Jack Audio 6.5mm 2 chân - X3H10

Mã: HH003436

10.000 VNĐ
Jack GX12-6P 6 chân - D9H12

Jack GX12-6P 6 chân - D9H12

Mã: HH003425

13.000 VNĐ
Jack GX12-5P 5 chân - D9H11

Jack GX12-5P 5 chân - D9H11

Mã: HH003424

12.000 VNĐ
Jack GX12-4P 4 chân - D9H10

Jack GX12-4P 4 chân - D9H10

Mã: HH003423

11.000 VNĐ
Jack GX12-3P 3 chân - D9H9

Jack GX12-3P 3 chân - D9H9

Mã: HH003422

10.000 VNĐ
Jack GX12-2P 2 chân - D9H8

Jack GX12-2P 2 chân - D9H8

Mã: HH003421

10.000 VNĐ
Jack GX20-6P 6 chân - D9H18

Jack GX20-6P 6 chân - D9H18

Mã: HH003420

30.000 VNĐ
Jack GX20-4P 4 chân - D9H16

Jack GX20-4P 4 chân - D9H16

Mã: HH003419

28.000 VNĐ
Jack GX20-2P 2 chân - D9H14

Jack GX20-2P 2 chân - D9H14

Mã: HH003418

24.000 VNĐ
Jack GX12-7P 7 chân - D9H13

Jack GX12-7P 7 chân - D9H13

Mã: HH003412

21.000 VNĐ
Jack GX20-8P 8 chân - D9H20

Jack GX20-8P 8 chân - D9H20

Mã: HH003411

35.000 VNĐ
Jack GX20-3P 3 chân - D9H15

Jack GX20-3P 3 chân - D9H15

Mã: HH003410

25.000 VNĐ
Jack GX20-7P 7 chân - D9H19

Jack GX20-7P 7 chân - D9H19

Mã: HH003409

33.000 VNĐ
Jack GX20-5P 5 chân - D9H17

Jack GX20-5P 5 chân - D9H17

Mã: HH003408

28.000 VNĐ
Đầu cáp FC-26P IDE CÁI 26 chân - D10H20
Đầu cáp FC-24P IDE CÁI 24 chân - D10H19
Đầu cáp FC-34P IDE CÁI 34 chân- D10H21
Jack Mini USB SMD (DÁN) / MiniUSB - D4H5
CỔNG COM DB9 DIDC ĐỰC chốt IDE - B2H25
CỔNG COM DB9 DIDC CÁI CHỐT IDE - J2H19
Dây nguồn số 8 / jack nguồn số 8 - S2H2