Relay mạch điện

Sắp xếp theo:
Module Relay 16 Kênh 12V - 10A/220V - X5H5
Module Relay 16 Kênh 5V - 10A/220V - X5H4
Module Relay mở rộng WiFi ESP8266 5V  - X1H20
Module relay 1 kênh 5VDC - 30A - I7H5
Module Relay 8 Kênh 5V 10A - B1H17

Module Relay 8 Kênh 5V 10A - B1H17

Mã: HH001613

80.000 VNĐ
Module Relay 4 Kênh 5V-220V/10A - B1H16